NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO

    O Claustro de profesores e o Consello Escolar deste centro, acaban de aprobar a actualización do NOFC que é o documento que recolle as Normas de Organización e Funcionamento do Centro.

   No enlace podedes consultalo, xa que o NOFC rixe a toda a comunidade educativa do centro (pais, nais, persoal docente, persoal non docente e alumnos) e a tódolos ámbitos con ela relacionados (aulas, corredores, tempos de de lecer, comedor...)

AdxuntoTamaño
NOFC.pdf391.93 KB