A IMPORTANCIA DA AUGA

Logo de falar e reflexionar cos nosos alumnos e alumnas sobre a necesidade de coidar a auga do planeta, a necesidade de non malgastala e concienciarnos de que esto e tarefa de todos; elaboramos uns carteis que reflicten algúns dos aspectos tratados e que podedes ver no seguinte enlace:

CARTEIS  ELABORADOS  POLOS  NENOS