REUNIÓNS COLECTIVAS INICIO DE CURSO (17/09/2019)

17  DE  SETEMBRO

    REUNIÓNS  COLECTIVAS  PARA  PAIS,  NAIS  OU  TITORES  DO  NOSO ALUMNADO  COS   SEUS  CORRESPONDENTES   TITORES  NAS  RESPECTIVAS  AULAS

 15:45 HRS: EDUCACIÓN INFANTIL, 4º, 5º  e  6º  DE  PRIMARIA

 16:15 HRS: 1º,  2º E  3º  DE  PRIMARIA