ABERTO O PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 21/22

Hola familias.

Desde o 20  ata o 30 de Xuño de 2021 estará aberto o prazo para formalizar a matrícula do alumnado de nova incorporación para o curso 21/22.

O impreso de matrícula pódese descargar no documento adxunto  ou tamén podedes pasar a recollelo no centro.

Xunto co impreso de matrícula hai que presentar a seguinte documentación: 

 • Fotocopia do libro de familia ( se non se presentou coa solicitude de admisión)

 • Fotocopia da tarxeta sanitaria da nena ou neno.

 • Fotocopia das vacinas administradas.

 • Certificado ou informe médico.

 

Tags: Secretaría

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 21/22

Tags: Secretaría

FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2021-2022

Desde o 21 de maio ata o 22 de xunio (este incluído) está aberto o prazo para presentar as solicitudes para participar no fondo solidario de libros de texto ou solicitar axudas para libros de texto e material escolar para o vindeiro curso.

 

A información sobre este procedemento podedes atopala no seguinte enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210520/AnuncioG0598-070521-0001_gl.pdf

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

 

 • Copia do Libro de Familia onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar. No caso de que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación real a 31 de decembro de 2019, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:  Certificado ou volante de convivencia  ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do Concello.

 

 • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

 

 • Se fose o caso, certificado do Grao de Discapacidade do alumno/a ou de calquera membro da unidade familiar.

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN: 

 • No centro, solicitando cita previa.
 • Na sede electrónica: https://sede.xunta.gal Para a presentación por esta vía poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave 365.

 

PUBLICACIÓN: 

As listaxes publicaranse única e exclusivamente NA PORTA DE ENTRADA do centro nas seguintes datas: 

 • Publicación de listaxes provisionais:1 de xullo.
 • Reclamación ás listaxes provisionais: 2 días seguintes ao da publicación da listaxe provisional.
 • Publicación das listaxes definitivas: 6 de xullo.

 

Para DÚBIDAS ou ACLARACIÓNS, chamar ao centro no horario de secretaría (13:00 a 14:00)


 

Tags: Secretaría

Día do libro 2021

O venres 23 de abril celebramos o día do libro. 

Este ano o equipo da Biblioteca do noso centro, quixo sorprender ao alumnado con unha recreación de portadas de libros feitas polos seus mestres.

Tags: Efemérides, Recomendacións

ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 21/22

A partir do día 1 e ata o 22 de marzo estará aberto o prazo para a presentación de solicitudes de admisión do alumnado para o curso 21/22.

Os modelos de solicitude poden pasar a recollelos na secretaría do centro en horario de luns a venres de 13:00 a 14:00 con cita previa (Tlf: 886151473) ou ben descargalos na seguinte ligazón:https://www.edu.xunta.gal/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550B-G_2021_2022.pdf

Tamén poden presentar a solicitude a través da aplicación "admisionalumnado"

Xunto coa solicitude hai que presentar a seguinte documentación: 

 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

 • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a ( Libro Familia, DNI, …)

 • Certificado oficial do expediente académico (agás o alumnado que se matricula por primeira vez)

 • En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador. Neste caso a solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

Para revolver calquera dúbida chamar ao teléfono 886151473 ou enviar un email a ceip.vinhas@edu.xunta.gal

Tags: Secretaría

Día de Rosalía 2021 no CEIP de VIñas

Tags: Efemérides

INFORMACIÓN SOBRE A XORNADA DE ACOLLIDA NO I.E.S DE POIO PARA O ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA.

Tags: Novas, Secretaría

RESERVA DE PRAZA, CAMBIO DUN CENTRO A OUTRO A QUE SE ESTEA ADSCRITO.

Estimadas familias: 

Iníciase o prazo de reserva de praza para o vindeiro curso 21/22 para o alumnado de 6º de primaria que o vindeiro curso vaian continuar os seus estudos no IES de Poio.  O prazo presentación das solicitudes será do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro. 

Para presentar as solicitudes deberase seguir algunhas das opción descritas a continuación: 

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro.
 2. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala en Sede Electrónica.
 3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro 

Na seguinte ligazón pódese descargar o modelo de solicitude. https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550A-G_2021_2022.pdf

IMPORTANTE. Chamar ao centro previamente para solicitar cita previa no caso de presentar a solicitude presencialmente.

Tags: Secretaría

PROGRAMA DE NADAL DO CONCELLO DE POIO

No arquivo adxunto atoparedes a programación de Nadal do Concello de Poio, con actividades e animación para todas e todos.

Tamén se pode consultar na páxina web do Concello http://concellopoio.gal/pdf/2020/nadal2020/A3_Programa_Nadal_Poio_2020.pdf

Felices Festas.

Tags: Novas, Nadal

Plan de Continxencia do CEIP de Viñas

Tags: Secretaría