Skip to Content

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Mask Feliz GIF by Cultura Comunidad de Madrid - Find & Share on GIPHY

Publicada a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

ALUMNADO DESTINATARIO

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial.

a) Non ten que presentar solicitude: O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

b) Ten que presentar solicitude: O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

SOLICITUDES (SÓ PARA ALUMNADO NON BENEFICIARIO DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR)

Forma de presentación da solicitude: Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a.

Prazo: Do 16 ao 27 de novembro de 2020.

IMPRESO DE SOLICITUDE: ANEXOS I E II

HORARIO DE SECRETARÍA
DÍAS HORAS
Luns, mércores e xoves De 9:55 a 10:50 h
Martes e venres De 9:00 a 9:55 h


story | by Dr. Radut