Documentos COVID 19

DOCUMENTOS COVID 19

Seguindo as instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021 no centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o centro elaborou os seguintes documentos:

Distribuir contido