Linguaxe musical

TRABALLAMOS A LINGUAXE MUSICAL

Pica sobre o nome da actividade para acceder ás páxinas nas que traballar a música
A LINGUAXE MUSICAL Explicación e actividades sobre os signos que emprega a linguaxe musical: figuras, silencios, reguladores... Actividade en Galego.
 PEQUENOS MÚSICOS
Actividades coas que traballar as notas musicais e o ritmo. Tamén hai cancións para practicar o aprendido.
LINGUAXE MUSICAL Explicación e actividades dos elementos da linguaxe musical: pentagrama, clave, notas, figuras e silencios, compás ...
A LINGUAXE DA MÚSICA Explicación da linguaxe musical organizado en tres niveis e probas para comprobar o aprendido.
LINGUAXE MUSICAL Actividades Lim coas que traballar os principais elementos da linguaxe musical: pentagrama, figuras, compás...

SONS MÁXICOS I

SONS MÁXICOS II

Actividade para crear melodías propias.

DITADO MUSICAL

Ditado musical para aprender a colocar as notas no pentagrama.

BUSCANDO OS SONS NAS PALABRAS

Actividade para traballar o ditado musical e o vocabulario. É necesario escoitar a melodía para atopar as vocais que faltan na palabra.

SUMANDO NOTAS MUSICAIS

Actividade para traballar o ditado musical e o cálculo mental. Hai que escoitar unha secuencia musical onde cada nota ten un valor numérico e escribir a suma. Varios niveis de dificultade.

"CAMPANITAS DEL LUGAR"

Actividade para practicar coas notas musicais empregando un pequeno piano.

COMPOSITOR MUSICAL I

 COMPOSITOR MUSICAL II

Actividades na que hai que colocar as notas no pentagrama para compoñer unha melodía.

O PENTAGRAMA: LIÑAS E ESPAZOS

Explicación e actividades sobre o pentagrama e colocación das notas musicais.

A ARMONÍA

Secuencias didáctica sobre a armonía na que se explica e realizan actividades relativas a: os grados da escala, acorde perfecto maior e menor, formación de acordes, acompañamento de cancións con nota pedal e bordóns e instrumentalización de cancións.

APRENDO MÚSICA

Actividades e xogos para aprender e practicar a linguaxe musical(as notas, o pentagrama, ditados musicais, cancións...)

IDENTIFICO AS NOTAS E OS SONS

Actividades de identificación das notas musicais segundo a súa colocación no pentagrama, de identificación da nota sol e de identificación de sons.

ESQUEMA MUSICAL

Actividade de repetición de esquemas musicais.

A GRANXA MUSICAL

 AS NOTAS, PULSO, ACENTO E PENTAGRAMA

FIGURAS  E SILENCIO

COMPÁS 2/4 E CORCHEA

COMPÁS E CORCHEA II

BRANCA E SILENCIO DE BRANCA

DINÁMICA E MATICES

SEMICORCHEA

COMPÁS 3/4

A LIGADURA E O PUNTILLO

LIGADURA DE EXPRESIÓN , COMA DE RESPIRACIÓN E PUNTOS DE REPETICIÓN

REPASO I

O TEMPO E O METRÓNOMO

A FORMA MUSICAL

PARTES E FRACCIÓNS, O CONTRATEMPO E ANACRUSA

A NEGRA CON PUNTILLO

OSTINATO

O PICADO

CANÓN E CALDERÓN

FRASE MUSICAL E SEMIFRASE

REPASO II

CLAVE DE FA

LA SÍNCOPA

A ESCALA E O INTERVALO

ACORDES TONAIS

TON E SEMITON

NOTAS EXTRAÑAS: DE PASO E DE FLOREO

COMPÁS 4/4, NUMERADOR E DENOMINADOR

REPASO III

Unidades didácticas para traballar o ritmo, o ditado musical, aspectos teóricos, audicións e/ou a entoación.

FIGURAS MUSICAIS

Actividade de identificación das distintas figuras musicais.

TRABALLAMOS A LINGUAXE MUSICAL. ACTIVIDADES JCLIC

Pica sobre o nome da actividade para acceder ás actividades jclic coas que traballar a linguaxe musical.
ADESTRAMENTO RÍTMICO Actividades nas que tes que asociar un fragmento rítmico a súa escritura.
XOGANDO COA LINGUAXE MUSICAL Explicación e actividades sobre o pulso, o acento,o compás, ritmo...

ACTIVIDADES DE RITMO

Actividades onde se  traballar ritmos de 3 e 4 pulsacións mediante exercicios para coñecer as figuras, actividades de pulsacións, actividades cos ritmos e exercicios de recoñecemento de compases.

INICIACIÓN Á MUSICA

Actividades para Educación Infantil e 1º ciclo coas que traballar a distinción entre son e silencio, o ritmo e as características básicas do son ( timbre, intensidade, duración e altura)
Distribuir contido