Pedagoxía Terapéutica

A AULA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

 Ao longo do seu proceso educativo, ou nun momento determinado do mesmo, moitos alumnos/as poden atoparse con algún tipo de dificultade.

Para dar resposta a estas necesidades contamos no centro coa aula de apoio ou Pedagoxía Terapéutica.

Dende aquí pretendemos conquerir unha serie de obxectivos:

  • Colaborar na detección das NEE
  • Dar resposta individualizada ós/ás alumnos/as con NEE
  • Recopilar e elaborar material de apoio
  • Asesorar na realización das ACIS
  • Colaborar na avaliación e nas decisións sobre a promoción.
Distribuir contido