APLICACIÓN ABALAR MÓBIL PARA AS FAMILIAS

Abalar móbil é unha aplicación que permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos no seu teléfono móbil.

Entra as funcionalidades e servizos que ofrece as familias atópanse:

- Acceder aos datos persoais.

- Consultar as cualificacións.

- Comprobar e xustificar as faltas de asistencia.

- Consultar o apartado de faltas de conducta.

- Solicitar unha titoría.

- Consultar os datos do centro educativo.

- Consultar os avisos e notificacións.

- Consultar as incidencias.

No vídeo e no manual explícase como instalar e utilizar a aplicación abalar móbil.


 

MANUAL APLICACIÓN ABALAR MÓBIL