Novas

Responsabilidade das familias á hora de enviar o alumnado ó colexio

Nesta situación que estamos a vivir é moi importante a colaboración de todos para que ter no colexio un entorno seguro.

No protocolo da Consellería de Educación e no do centro educativo establece: "Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínicoepidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.

Para cumplir con este protocolo achégase Anexo I cos síntomas a revisar e modelo de declaración responsables que terán que asinar as familias ó principio de curso

 

 

Uso da máscaras por parte do alumnado

Para o uso de máscaras debido á pandemia do COVID-19 establecemos as seguintes normas:

- Uso obligatorio de máscara para todo o alumnado a partir de 1º de primaria.

- Uso recomendable de máscara para o alumnado de Educación Infantil.

- O alumnado usará a máscara todo o tempo, só poderá quitala para comer.

- O alumnado traerá unha bolsa con cordón ou asa longa para poder colgala ó pescozo onde gardará a máscara mentres come.

- O alumnado ten que ter unha máscara de reposto. O colexio terá máscaras de reposto por se fose necesario cambiar ou repoñer a que traen da casa polo que non é necesario traer da casa esa máscara de reposto pero se algún alumno ou alumna fai un uso reiterado desta máscara de reposto, entonces si que tería que traela da casa

Asignación de profesorado ós diferentes grupos no curso 2020-21

Relación de mestres e mestras e adscripción ós diferentes grupos durante o curso 2020-2021

Educación Infantil:


- TITORA: Eva María Rodríguez Sarmiento

- Educación Física: Alfredo Dorribo

- Música:Manuela Rodríguez

. Inglés: Manuela Iglesias 

- AL: Jenifer Carballés

- Relixión: María Luísa Ferro López

- Orientadora: Laura Gómez Gómez

 

1º e 2º de Primaria

 

TITORA: Cristina Blanco

- Educación Física: Alfredo Dorribo

- Música:Manuela Rodríguez

. Inglés, Ciencias Sociais e Plástica: Manuela Iglesias 

 - Relixión: María Luísa Ferro López

- AL: Jenifer Carballés

- Auxiliar de conversa: Louis James

- Orientadora: Laura Gómez Gómez

 

3º e 4º de Educación Primaria

- TITOR: Alfredo Dorribo

- Educación Física, Ciencias da natureza, lingua galega e matemáticas: Alfredo Dorribo

- Música:Manuela Rodríguez

. Inglés e Plástica: Manuela Iglesias 

- Ciencias Sociais: Javier Sánchez

 

 - Relixiòn: María Luísa Ferro López

- AL: Jenifer Carballés

- Lingua castelá 4º: Javier Sánchez

- Lingua castelá 3º:Cristina Blanco

- Auxiliar de conversa: Louis James

- Orientadora: Laura Gómez Gómez

 

5º e 6º de Primaria

 

TITORA: Manuela Rodríguez

 - Educación Física: Alfredo Dorribo

- Música, Ciencias Naturais, matemáticas e lingua castelá  5º, Lingua galega  :Manuela Rodríguez

. Inglés e Plástica: Manuela Iglesias 

- Ciencias Sociais: Javier Sánchez

 - Relixión: María Luísa Ferro López

 

- AL: Jenifer Carballés

- Lingua castelá 6º: Javier Sánchez

- Matemáticas 6º: Javier Sánchez

Auxiliar de conversa: Louis James

- Orientadora: Laura Gómez Gómez

 

 

Comezo de curso

Segundo resolución da Consellería de Educación do día 1 de setembro o alumnado incorporarase de forma gradual segundo ese calendario:

- Dia 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de Infantil e 1º,2º e 3º de Primaria

- Día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de Infantil e 4º, 5º e 6º de Primaria

Acceso á resolución

Axudas ás familias con alumnado beneficiario de becas de comedor -COVID-19


Orde da convocatoria

CUANTIA DAS AXUDAS

2,50€/día para alumnado que é beneficiario de beca de comedor

1,50€/día para aquel alumnado que paga 1€ 

TEMPORALIZACIÓN 

Dende o 16 de marzo ata o 12 de abril. No caso de que se prorrogue a suspensión das clases ampliarase o período.

LUGAR E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES


A través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

As familias que teñan dificultade para presentar a solicitude por sede electrónica contarán coa axuda do equipo directivo aportando a información necesaria a través de conversación telefónica.

PRAZO

Dende o martes 31 ata o 6 de abril

 

PROCEDEMENTO A SEGUIR

As familias teñen dúas opcións para facer a solicitude:

- A trevés da sede electrónica coa chave 365

- Aquelas familias que non poidan facer a solicitude por sede electrónica terán a opción de chamar por teléfono á directora apotando os seguintes datos:

        * Nome e apelidos dun proxenitor e DNI

        * Nome e apelido e curso do alumnado

        * Número de conta bancaria

RÓGASE QUE NUNCA, EN NINGÚN CASO MANDEN ESTES DATOS POR WHATSAPP 

 

CELGA

A Orde do 16 de xullo do 2007 (DOG do 30 de xullo) pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

Neste enlace podes atopar dita orde e como solicitar as convalidacións correspondentes.

Ligazón á Orde

Ligazón á correción de erros do 13 de setembro.

Podes atopar mais información na páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística

Creacións Plásticas

Día do pai:

Para celebrar o día do pai o alumnado de  5º e 6º realizaron construcións en 3D, aquí tes o paxaro que fixo Juan e o oso de Sandra. Podes pinchar neste enlace e atoparás os modelos para facer estas construcións e moitas mais.

  

33 razóns para ler

Aquí podes ver unha presentación en Power Point realizada polo colexio  CEP LAS PALMAS CGI no cal se vos anima á lectura.

33 razones para leer

Distribuir contido