Calendario de reunións

Equipos de ciclo:

Equipo de Educación Infantil: 1º luns de cada mes de 16.45 a 17.45

Equipo de 1º ciclo de Primaria: 2º luns de cada mes de 16.45 a 17.45

Equipo de 2º ciclo de Primaria: 3º luns de cada mes de 16.45 a 17.45

Equipo de 3º ciclo de Primaria: 4º luns de cada mes de 16.45 a 17.45

Equipo de actividades complementarias e extraescolares: 1º luns de cada mes de 17.45 a 18.45

Comisión de coordinación pedagóxica: 2º luns de cada mes de 17.45 a 18.45

Equipo de normalización lingüística: 3º luns de cada mes de 17.45 a 18.45