Desexaría que se implantase a xornada única no noso centro?