Novas

LIBROS DE TEXTO

 

                                                    LIBROS DE TEXTO

                                              listado de libros de texto

 

 

REUNIÓN COAS FAMILIAS DE 3 ANOS PARA O CURSO 2019/2020

 

O LUNS 10 DE XUÑO ÁS 17:30H. HABERÁ UNHA REUNIÓN PARA INFORMAR AS NOVAS FAMILIAS DE TRES ANOS DO CURSO 2019/2020.

 

AXUDAS DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

No DOG do día 20 de maio de 2019 publicase a Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/20.

a)         Poderá acceder ao fondo solidario de libros de texto o alumnado matriculado en 3º e de 4º Educación Primaria. O alumnado deste centro de 5º e 6º de E.P. incluido no proxecto educación E-DIXGAL está excluido da participación do Fondo solidario pero non das axudas para adquirir material escolar.

b)        O alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria poderá optar ás axudas da Consellería para a adquisición de libros, que varía entre 90 e 170€ segundo a renda per cápita.

c)         A maiores establécese un vale de 50€ para a compra de material escolar, destinado a familias cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400€.

solicitud pódese presentar no centro ou por vía electrónica nos formularios normalizados disponibles na aplicación informática “fondolibros” ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

As tres modalidades (fondo, axudas para a adquisición de libros e axudas para a compra de material escolar) intégranse nunha mesma convocatoria, facilita e simplifica a tramitación para as familias, dado que só será preciso presentar unha única solicitude por centro e familia, incluíndo nela a todos/as os/as fillos/as que estean escolarizados nel. En consecuencia, a documentación só se ten que presentar unha vez. O prazo para a presentación das solicitudes comeza o día 21 de maio e remata o 21 de xuño de 2019.

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto, terán a obriga de devolver os libros de texto e o materia reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2018/19; están excluidos desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria.

 Documentación a presentar xunto coa solicitude:

Copia do Libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar (Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, en 31 de decembro do 2017, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentar documentos tales como):

. Sentencia xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde consta a atribución da custodia do/da menor.

. Certificado ou volante de convivencia. Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello onde resida a familia.

. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 

ADMISION DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020

 

Do 1 ó 20 de marzo é o prazo para de presentación das solicitudes de admisión do alumnado para o curso 2019-2020. Tedes máis información na ligazón.

ligazón descarga documentos admisión ligazón descarga documentos admisión
Información Solicitude

 

Premer na icona para descargar os documentos.

 

 

INFORMACIÓN SOBRE A MATRÍCULA NOS INSTITUTOS DO ALUMNADO DE 6º

Circular e formulario para a matrícula do alumnado de 6º nos I.E.S. “Ramón Menéndez Pidal” e ao I.E.S. “ Adormideras”. Máis información en Secretaría.

logo conselleria

ligazón abalar

  ligazón edixgal

   ligazón eva

          bibliotecas escolares

  ligazón programa tei