Avaliación Diagnóstica

RESULTADOS AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2012-2013

Realizada a proba de avaliación de diagnóstico en cumprimento do establecido na Lei orgánica 2/2006 do 3 de Maio, de educación, expóñense os resultados do centro en relación ás competencias avaliadas.

RESULTADOS AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2011-2012

Concluido o proceso de aplicación e corrección da avaliación de diagnóstico da Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2011-2012, e segundo o artigo 17 da Resolución do 30 de novembro de 2011 (DOG do 13 de decembro), informamos dos resultados do noso centro, en relación ás competencias avaliadas: competencia en comunicación lingüística, competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico e competencia matemática. Estes resultados refírense ao alumnado que no curso académico 2011-2012 cursou 4º de educación primaria. Para ver os resultados picar nos enlaces:


RESULTADOS GLOBAIS DO CENTRO 2011-2012


RESULTADOS DA AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2011-2012

RESULTADOS AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2010-2011

Realizada a proba de avaliación de diagnóstico en cumprimento do establecido na Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio, de educación, expóñense os resultados do centro en relación ás competencias avaliadas: competencia en comunicación lingüística, competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico e competencia matemática. Estes resultados refírense ao alumnado que no curso académico 2010-2011 cursou 4º curso de educación primaria. Para ver os resultados a maior tamaño, pica nas imaxes.


RESULTADOS GLOBAIS DO CENTRO 2010-2011


RESULTADOS AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA 2010-2011

RESULTADOS AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2009-2010

En outubro de 2009 aplícase por primeira vez en Galicia a proba de avaliación de diagn´´ostico en cumprimento do establecido no artigo 21 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE). A continuación expóñense os resultados de centro en relación ás seguintes competencias avaliadas: competencia matemática e competencia en comunicación lingüística. Pódense ver os resultados do noso centro no seguinte link:


RESULTADOS AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA 2009-2010

Powered by Drupal - Design by artinet