ADMISIÓN 2013-2014

Xúntase o Decreto 254/2012, do 13 de decembro, e a Orde do 12 de marzo, (DOG do 15 de marzo), polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Eiquí aparece toda a documentación referente ao proceso de admisión 2013-2014 en pdf, que poderedes descargar.

Powered by Drupal - Design by artinet