Skip to Content

Documentos de centro, Solicitudes e impresos, Información Secretaria, Admisión alumnado, Calendario escolar, Impresos familias, Libros de texto e axudas, Horarios de atención , Documentos profesorado

Autorización saír sós alumnado 5º e 6º

Estimadas familias.

Adxúntase a autorización de saír sós para o alumnado de 5º e 6º de EP. Esta autorización tamén se remitirá por outros medios durante os primeiros días de curso pero aquelas familias que queiran facer uso da mesma dende o día 9 deben enviala por correo electrónico xunto coa fotocopia do DNI do pai/nai ou titor legal o antes posible.

 

Calendario Escolar 2021/2022

Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO FONDO SOLIDARIO E AS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 21/22

Atópase publicada na entrada ao centro a Listaxe Definitiva do fondo solidario e as axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2021/2022. Aquelas familias que teñades chave 365 ou certificado dixital podedes consultar a resolución na páxina https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 

Os vales para mercar libros e/ou material poderán recollerse na conserxería do centro os días 26. 27 e 28 de xullo de 9 a 13h ou nos primeiros días de setembro.

 

Os libros do fondo entregaranse ao alumnado o primeiro día de clase.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO FONDO SOLIDARIO E AS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 21/22

Atópase publicada na cristaleira de entrada ao centro a Listaxe Provisional do fondo solidario e as axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2021/2022.

O prazo de reclamacións son os días 12 e 13 de xullo.

Documentos Profesorado

PERMISOS E LICENZAS

 

 

Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persola docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Orde do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplia a Orde do 29 de xaneiro de 2016.

 

ANEXO II

Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares.

O profesorado interesado formularalle a súa solicitude ao xefe territorial, a través da dirección do centro.

 

ANEXO IV

Solicitude de permisos e licenzas dirixida ao xefe territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 

ANEXO V

Solicitude de permisos e licenzas dirixida á dirección do centro. Incluír o día que se solicita. 

  • Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun/dunha familiar.

  • Permiso por traslado de domicilio.

  • Permiso para exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas no ámbito do emprego público

  • Permiso para exames prenatais e preparación ao parto

  • Permiso para tratamentos de fecundación asistida

  • Permisos para o cumprimento de deberes inescusábeis de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisións médicas.

  • Permiso para asuntos persoais

  • Imprevistos

 

ANEXO III Protocolo COVID19

Solicitude á dirección do centro.

 

AUSENCIAS PROFESORADO COVID19

Modelo de declaración responsábel para xustificar ausencias de profesorado por causa de contacto estreito con persoa sospeitosas de COVID-19.

Aberto prazo de matrícula

Estimadas familias.

 

Recordamos que o prazo para para a matriculación de novo alumnado no centro e do alumnado que pasa de Educación Infantil a 1º de Educación Primaria será do 20 ao 30 de xuño.

Recorden solicitar cita previa no centro no teléfono 881 880 447.  

Os documentos necesarios están a súa disposición nesta páxina web.

 

 
Un saúdo.
A Dirección. 

LIBROS DE TEXTO PARA CURSO 21-22

No documento adxunto establécese a listaxe de libros para o vindero curso.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 21-22

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2021/2022.

 

  

SOLICITUDES: Ata o 22 de xuño.

 

No seguinte enlace https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ deben descargar o ANEXO I e o ANEXO II.

 

Poden cubrilo en pantalla e logo deben imprimilo e asinalo. Non olviden asinar o ANEXO II, cada membro da unidade familiar asina na súa casilla.

 

O sistema de solicitude preferente segundo a Orde da Xunta de Galicia é a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, coa Chave 365 ou Certificado Electrónico. O que permite completar o trámite e rexistralo sen necesidade de envialo ao centro.

 

Non olviden incluir a documentación precisa:

 

- Copia do libro de familia que contenga todas as páxinas da unidade familiar (pais e fillos).

 

- ANEXO II que deberán imprimir e asinar cada membro da unidade familiar para logo escanealo asinado e cargalo na documentación.

 

Segundo a situación familiar:

 

- Caso de separación ou divorcio dos proxenitores: Xustificación xudicial que reflicta a guarda e custodia dos fillos. (sentenza, convenio regulador, etc)

 

- Se non ten libro de familia, documentación individual que identifique a cada membro da unidade familiar (Partidas de nacemento, DNI ou NIE ou similar)

 

- Outras causas: segúndo o caso se lle informará no teléfono do centro 881880447 da documentación que precisa achegar.

 

 

 

 

 

Horarios de atención

POR MOR DO PROTOCOLO COVID-19 SE CUMPLIRÁN ESTES HORARIOS EXCLUSIVAMENTE.

 

 COMUNICACIÓNS E INFORMACIÓN PREFERIBLEMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO: ceip.vicente.otero@edu.xunta.gal

 

NOFC 20-21

Solicitude de comedor e transporte escolar para o curso 2021-2022

Abríuse o prazo de solicitude dos servizos de  comedor e transporte. O prazo de presentación de solucitudes remata o día 30 de abril.

Dispoñen dos impresos nesta mesma páxina web.

ADMISIÓN CURSO 21-22

 A continuación poderán encontrar a documentación coa información sobre as vacantes dispoñibles o calendario e documentos correspondentes para a súa cobertura no proceso de admisión para o vindeiro curso 21-22.

IMPORTANTE DEBERÁ SOLICITARSE CITA PREVIA A TRAVÉS DO TELÉFONO PARA PODER FACER ENTREGA DA DOCUMENTACIÓN.  

LISTA DE ADMITIDOS NO IES CARRAL PARA O CURSO 2021/2022

LISTAXE DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O IES CARRAL NO CURSO 2021-2022

 

 

LISTAXE DE ALUMNADO  ADMITIDO NO CENTRO  PROCEDENTE DO CEIP DE TABEAIO.

PROGRAMACIÓNS CURSO 2020-2021

PROGRAMACIÓNS CURSO 2020-2021

Distribuir contenido


by Dr. Radut