Skip to Content

Organigrama

Organigrama

Organigrama

EQUIPO DIRECTIVO

 

DIRECTORA: Cristina Pedreira Fuentes

XEFE DE ESTUDOS: Sergio García Liñares

SECRETARIA: Gema María Silvares Fonte  

 

CLAUSTRO DOCENTE

EDUCACIÓN INFANTIL

Javier Gayoso Ponte

Titor 4ºA (3 anos) e coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Iria Sánchez Prieto

Titora 4º B (3 anos)

Lucía Beis López

Titora 5ºA (4 anos) e Coordinadora do Equipo de Educación Infantil

Mónica Sánchez Gómez

Titora 5ºB (4 anos) e Coordinadora do Equipo da Biblioteca

Ana Rodríguez Cao

Titora 6ºA (5 anos)

Jessica Gómez Ponte

Titora 6ºB (5 anos)

María del Pilar Meneses García    

Mestra de apoio

Manuel Ángel Meijide Cao

Mestre de apoio

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

María Carmen García Calvo

Titora 1ºA

María del Mar Muñiz Ferro

Titora 1ºB

Verónica Martínez Grandío             

Titora 2ºA

María Lesta Seoane

Titora 2ºB

María José Zapata Amor

Titora 3ºA

María del Carmen Pardo Lale

Titora 3ºB

Cristina Pedreira Fuentes

Titora 4ºA

Patricia Pena Barbeito

Titora 4ºB

María Viviana París Sánchez

Titora 4ºC

Gema María Silvares Fonte

Titora 5ºA

Sergio García Liñares

Titor 5ºB

Nicole García Moledo

Titora 5ºC

María del Mar Domínguez Pacheco

Titora 6ºA 

María Luz Garrido Figueiras

Titora 6ºB

 

ESPECIALISTAS

Borja López Muiños

Educación Fisica e Coordinador edixgal

David Morán Martínez

Educación Fisica

Leticia Sotelo Chausson

Música e Coordinadora do Equipo das Tecnoloxías da Información e Comunicación 

María del Mar Muñiz Ferro

 Inglés

Marta Maceira Muiños

 Inglés

Andrea Mosquera Suárez

 Inglés (itinerante)

Eva María López Díaz

 Xefa do Departamento de Orientación

Lidia Bello Novo

 Pegagoxía Terapéutica

Emilio Manuel González Villamil

 Pedagoxía Terapéutica

María Ángela Precedo No

 Audición e Linguaxe

Eunice Lalín Otero

 Audición e Linguaxe (itinerante)

Noa Loira González

   Mestra ARCO

Sabela García Taín

Mestra PROA

María José Millán Martínez

Relixión e coordinadora do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares

María Teresa del Río Boquete

 Relixión (itinerante)

 

CONSELLO ESCOLAR

Cristina Pedreira Fuentes     

 Directora

Sergio García Liñares

 Xefe de estudos

Gema María Silvares Fonte 

 Secretaria

Patricia Pena Barbeito

 Representante de mestres/as

Mercedes Caridad

 Representante do Concello

Fernando Pereiro

 Representante do ANPA

Francisco Bergondo

 Representante das familias

Manuel Ángel Meijide Cao

 Representante das familias

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Cristina Pedreira Fuentes

Directora

Sergio García Liñares

Xefe de estudos 

Lucía Beis López

Coordinadora do Equipo de Educación Infantil

María José Millán Martínez

Coordinadora do equipo de 1º e 2º niveis de Educación Primaria e Coordinadora do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares

Emilio Manuel González Villamil

Coordinador do equipo de 3º e 4º niveis de Educación Primaria

Nicole García Moledo

Coordinadora do equipo de 5º e 6º niveis de Educación Primaria

Eva María López Díaz

Xefa do Departamento de Orientación

Lidia Bello Novo

Pegagoxía Terapéutica

Emilio Manuel González Villamil

Pedagoxía Terapéutica

María Ángela Precedo No

Audición e Linguaxe

Eunice Lalín Otero

Audición e Linguaxe

Mónica Sánchez Gómez

Coordinadora do Equipo de Biblioteca

Javier Gayoso Ponte

Coordinador do Equipo de Dinamización da Lingua Galega

Leticia Sotelo Chausson

Coordinadora do Equipo das Tecnoloxías da Información e Comunicación 

 

EQUIPO NON DOCENTE

María de los Ángeles Méndez Gómez

 Administrativa

Iván García García

 Conserxe

Antonia Manuela Fernández Suárez      

 Coidadora

José Manuel Díaz Sánchez

 Coidador

Adrián Viñas Nión

 Persoal de comedor

María Esperanza Mesejo Vázquez

 Persoal do comedor

María José Pena Brañas

 Persoal do comedor

Mónica Pita Rodríguez

 Persoal do comedor

María Sol Eirís Villamisar

 Persoal de limpeza

Verónica González Bello

 Persoal de limpeza

María Isabel Roel Bao

 Persoal de limpeza

María Carmen Sánchez Lozano

 Persoal de limpeza

Distribuir contenido


by Dr. Radut