FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 22-23

 

- Fondo solidario de libros de texto (alumnado de 3º e 4º E.P. xa que 5º e 6º ten e-dixgal)

- Axudas para a adquisición de libros de texto (alumnado de 1º e 2º E.P. e o que teña discapacidade dun 65% polo menos) (A adquisición de libros de texto realizarase, preferentemente, a través das librarías/establecementos da zona de referencia do centro educatvo).

- Material escolar (alumnado de E.P.)


 


 

INFORMACIÓN XERAL para familias - Curso 2022-2023 presentación do 19/05 ao 22/06, incluídos

Procedemento ED330B

  Orde do 29 de abril de 2022 (DOG do 18/05)  Enlace ao Diario oficial de Galicia

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, facendo clic aquí.

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente nos centros: enlace aos Anexos I e II.

Para máis información na sede electrónica da Xunta de Galicia: enlace - Manual de usuario para os cidadáns: enlace

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR 1ª VEZ PARA O CURSO 2022-2023

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA O ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR 1ª VEZ DO 2º CICLO DE ED. INFANTIL E PRIMARIA e de EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA O ALUMNADO DE 6º QUE CONTINÚE NO CENTRO DE ADCRICIÓN (IES da Terra Chá):

7. Listaxe definitivo: Todo o alumnado que solicitou praza está admitido.

(no taboleiro interior do centro poderedes atopar a listaxe definitiva do alumnado admitido).

 

 

O prazo de solicitudes abranguerá do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2022, ambos incluídos.

O alumnado que estea matriculado no centro, e desexe seguir nel, non ten que facer ningún tipo de solicitude.

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe ou a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A) que se publica como anexo I da orde de 18/12/2020. O prazo de presentación estará comprendido entre os días 11 de xaneiro e o 8 de febreiro de cada ano.

O formulario normalizado será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”, e na páxina web da consellería competente en materia de educación».

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

Os prazos máis salientables son os seguintes:

1. Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.

2. Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo. Letras de desmpate segundo o sorteo público.

3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

4. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

7. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

- Áreas de influencia do noso colexio

- Criterios de admisión

Calendario escolar 2021-2022

Os días que elixiu o claustro foron o 7 de decembro e o 16 de maio

A día de hoxe (05/10) aínda non tivemos resposta da inspección sobre se serán concedidos ou non

CONSELLO ESCOLAR - ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN CURSO 2021-2022

INFORMACIÓN RELEVANTE

 • Neste curso 21-22 toca renovar parte do Consello Escolar. No caso das familias renovaranse dous representantes.
 • O censo de cada sector do Consello Escolar está colgado no taboleiro interior, onde se pode consultar, dado que por protección de datos non pode estar na web.
 • Para presentar as vosas candidaturas teremos á vosa disposición un formulario na conserxería do centro. Este formulario debe presentarse como data límite o mércores 10 de novembro.
 • Este pasado martes constituíuse a Xunta Electoral con representación de todos os sectores onde se aprobou o calendario de actuacións que rematará o martes 23 de novembro coa votación.

 

- O próximo martes 23 de novembro realizaremos a votación para renovar a representación das familias no Consello Escolar. Con este motivo establécense tres períodos de votación para, por unha banda, que as familias que lles tocou integrar a Mesa Electoral non teñan que estar toda a mañá e poidan compaxinar cos respectivos traballos e, por outra banda, para que teñades varios espazos durante a xornada habilitados para exercer o voto. Deste xeito, os horarios de votación serán os seguintes:

 • Ás 09:00 horas constitución e apertura da Mesa Electoral e inicio da votación ata as 10:00 horas.
 • Segundo tramo de 13:45 a 14:15 horas coincidindo coa recollida do alumnado.
 • Terceiro tramo de 15:30 a 16:00 horas coincidindo co inicio das actividades extraescolares.

- SORTEO XUNTA ELECTORAL martes día 26 de outubro ás 14:00 horas.+ info A xunta electoral, unha vez constituída, poñerá a disposición das persoas que desexen presentar a súa candidatura un impreso para formalizala.

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO QUE SEXA BENEFICIARIO DELAS PARA O CURSO 2021-2022

O día 13 de novembro publicouse a Orde do 28 de outubro de 2021 (DOG do 12/11/2021) pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, (...) e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería (...) no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E).

O alumnado destinatario será:

- Alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

- Non fose beneficiario desta axuda por diferentes circunstancias pero:

 • Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ (exercicio fiscal 2019)
 • Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda da unidade familiar.

As solicitudes terán que presentarse, de forma presencial, no centro docente ata o día 26 de novembro.

O formulario de solicitude (anexo I) estará dispoñible:
a) No centro docente.
b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

NON TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE O ALUMNADO QUE FOSE BENEFICIARIO DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR NO CURSO 21/22.

Comezo do curso escolar 2021-2022

Data de comezo do cuso escolar 2020-2021
Horarios e portas de entrada e saída do centro clicando na táboa

xoves día 09 de setembro

 

Debido á situación creada polo SARS Cov 2

 • Non haberá reunión global de comezo de curso coas nais/pais o día 9 de setembro
 • O alumnado de infantil poderá entrar no recinto do colexio acompañado só por un adulto
 • O alumnado de primaria non pode entrar acompañado dentro do recinto do colexio
 • O alumnado que utilice o comedor escolar e vaia ser recollido, levarémolo á porta principal dende as 15:30 horas.

Haberá comedor e transporte escolares

Toda familia debe descargar e asinar a DECLARACIÓN RESPONSABLE (aquí) indicada no protocolo COVID-19 e entregala ás persoas titoras da súa filla/o

MATERIAL DE AULA CURSO 21-22

MATERIAL DE AULA SOLICITADO POR CADA TITORÍA CURSO 21-22

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º E.P. - 2º E.P. - 3º E.P. - 4º E.P. - 5º E.P. - 6º E.P.

Distribuir contido