Iniciar sesión: Acceso

PSICOMOTRICIDADE (LUNS 16)

 PSICOMOTRICIDADE (Educación Infantil):

Bota, bota mi pelota.

Obxetivo: coordinación óculo - manual

Cada alumno cunha pelota, botar a pelota cunha man e logo coa outra. Reto: ¿Cántos botes das dado coa pelota?

 

Recolectar.

Obxectivo: coordinación xeral, velocidade e equilibrio.

Dispoñense latas ou botes en dúas filas, ao comezo de cada fila unha caixa baleira e o final da fila unha Caixa con monecos, pelotas ou outro material fácil de transportar. Hai que saír dende as caixas baleiras a catro patas deixando no medio as latas ou botes e o chegar o final coller un obxecto e voltar con el na man para depositalo na caixa baleira. Gana o que consiga levar antes os obxectos dunha caixa a outra.