Orientación

Información

Diversidade e igualdade

O departamento conta con orientador, mestres de Educación Especial (un especialista en pedagoxía terapéutica e un especialista en audición e linguaxe).

Estes mestres de apoio interveñen de forma individual o con pequeno grupo grupo tanto dentro como fora da aula.

Mestre de PT: responsable de desenvolver as funcións de reforzo pedagóxico.

Distribuir contido