RECREOS ACTIVOS 2020/21

A través dun servizo de préstamo de material deportivo preténdese que o alumnado conte coas mellores condicións posibles para a práctica de actividade física durante o recreo.

Este ano para cumprir co protocolo COVID durante o tempo de recreo distribuíronse zonas específicas para cada un dos cursos, rotando diariamente. Cada zona tiña asignado un material específico, tendo que hixienizar as mans antes e despois do seu uso.  Tamén contamos con unha zona de armarios para gardar e distribuír este material.

Os recreos activos foron dinamizados tamén dende o Club de Convivencia, grazas as súas reunións semanais puidéronse resolver moitos conflitos e organizar os espazos nun xeito máis conciliador.