Skip to Content

       Uso das imaxes

      Uso das imaxes

   

Todas as entradas

MÚSICA E EDUCACIÓN FÍSICA: "O RITMO QUE NOS UNE"

''A música e o ritmo, transformados en movementos polo corpo do neno, ábrenlle paso á percepción'' Fraisse (1976)

Ir arriba

'Activilandia', un parque temático virtual contra a obesidade infantil

Activilandia trata de promover unha alimentación equilibrada e a práctica de exercicio físico en nenos de entre 6 e 12 anos é o obxectivo de " Activilandia", un parque temático virtual co que o Ministerio de Sanidade pretende loitar contra a obesidade e o sobrepeso, que afectan ao 45 por cento dos pequenos españois. 

Activilandia combina contidos lúdicos e educativos en formatos audiovisuais (xogos, vídeos, música, descargas, animacións 2D e 3D e ata un concurso), para transmitir que con pequenos cambios no estilo de vida, pódense conseguir grandes beneficios en saúde. Non é un colector de videoxogos, nin un pasatempos dixital convencional, senón unha ferramenta divulgativa que aproveita o potencial das novas tecnoloxías para estruturar contidos dirixidos a que os máis pequenos aprendan que comer san e facer exercicio é divertido e que debe ser algo habitual.

Os personaxes da popular serie de televisión Lazy Town están presentes na plataforma. Así, Sportacus protagoniza a área de deporte; Stephanie, o de música e baile, e o cociñeiro Pablo Fantástico, o da alimentación.

Correr, saltar, montar en bicicleta, ir andando ao colexio, pasar menos tempo fronte ao computador e a televisión, ou practicar deporte en familia, no colexio ou cos amigos son algunhas das actividades que se promoven para loitar contra o sobrepeso e a obesidade.

A aplicación ten un límite máximo de 45 minutos e pasado ese tempo bloquéase. Desta forma, téntase evitar un consumo excesivo.

Ambientes de aprendizaxe en educación física: saltos,xiros,reptas, autonomía e convivencia

A metodoloxía de ambientes de aprendizaxe utilízase, entre outras cousas, para dotar de maior autonomía aos nenos. Para traballar os saltos e os xiros entre outros, utilizamos, precisamente os ambientes de aprendizaxe para seguir traballando esa autonomía tan necesaria na educación actual

Os ambientes de aprendizaxe son un conxunto de diferentes elementos (materiais e humanos) que se establecen co fin de que se desenvolva un proceso de ensino-aprendizaxe. É dicir, preparamos un ambiente (co cal pretendemos conseguir un determinado obxectivo). Posteriormente chega o neno e sen ser guiado por nós, e atendendo a unhas normas de convivencia, desenvolve a actividade física.

É unha explicación rápida e sen moito rigor, pero que nos pode valer para facernos unha lixeira idea de que son os ambientes de aprendizaxe.

Os beneficios de traballar con ambientes de aprendizaxe son múltiples e diversos.

O fomento do respecto e a convivencia. Sen convivencia nin respecto non hai ambientes de aprendizaxe. Por iso, é fundamental traballar nesta dirección nas primeiras sesións. Facerlles ver que poden moverse libremente dun ambiente a outro respectando a quenda e a disposición do material (sen que haxa que estar continuamente encima deles).

O desenvolvemento da autonomía. Son os propios nenos os que se moven ao seu antollo polo ambiente. Nós, unha vez que establecemos o ambiente, non debemos intervir para dirixir ao alumnado. Só observamos (no meu caso, cando interviña era para modificar algún ambiente por consideralo que podería ser máis atractivo aínda).

O aspecto cognitivo está máis vivo. Ao ter que autodirigirse e non seguir as indicacións de ninguén, é o propio neno o que ten que idear accións e deixar voar a súa imaxinación. A posición do neno cambia, de recibir instrucións a ser el mesmo quen debe actuar por motu proprio.

Podería seguir enumerando aspectos positivos, pero principalmente estes foron os que me moveron a penetrarme nos ambientes de aprendizaxe . As sesións finais,das que desixo un resumo,  afronteinas cun circuíto no que establecín, pero que en ningún momento díxenlles o que tiñan que facer. Soamente convideinos a que fosen creativos e que o circuíto se faría nunha mesma dirección todo o mundo.

   9217CFC34E2AA3003381C1B42C7463E1

Hoxe traballamos co paracaídas

Hoxe na clase traballamos co paracaídas.

O paracaídas fomenta a participación por parte de todo o grupo. O comportamento dun paracaídas en movemento leva que a cooperación sexa unha necesidade, ao mesmo tempo que cada alumno ten unha responsabilidade na súa propia actuación. Con el traballamos e fomentamos a coordinación, a socialización, a cooperación, o respecto aos demais, etc..

Que actividades podemos facer con el?

Podemos traballar unha infinidade de actividades como o mantemento e desenvolvemento da forma física, como a forza-resistencia, de flexibilidade, de resistencia cardiorrespiratoria, actividades perceptivo- motrices, como son as de percepción corporal, de equilibrio, de axilidade, de habilidade con balón, xogos, danzas, coordinación etc.

   1A42642A5B1940E61BDC7BC4AD9F9819

Golpeos

Nesta ocasión traballamos os golpeos nos cursos de 2º de primaria. Adaptamos o material co que traballamos, debido á complexidade que leva esta habilidade motriz. Para iso, utilizamos globos, pelotas de papel, pelotas xigantes e pelotas dun tamaño normal pero de pouco peso. Con esta adaptación o traballo da devandita habilidade resultou ser moi gratificante. Os golpeos sempre se levaron a cabo coa man ou pé e nunca utilizamos ningún implemento engadido. Desta forma o neno está asimilando novos esquemas motores e de maior complexidade, axúdase ao desenvolvemento global das habilidades motrices básicas, profúndase no control do propio corpo, etc. Como vén sendo habitual nas nosas sesións de E. F., desenvolveuse, non só o traballo a nivel físico do propio corpo, senón que tamén se salienta de forma constante no traballo cooperativo e en valores. Actividades interesantes do tema. Un dos xogos que máis gustou aos nenos é o seguinte: “a globazos”. Por parellas. Cada parella cun globo. Cada xogador ten que tentar que tras o seu golpeo, o globo, toque o chan. Só se pode realizar un golpeo por xogador. “As pelotas quentes” foi outro xogo que gustou moito aos pequenos. Divídese a clase en dous grupos. O xogo consiste en mandar ao campo contrario, golpeando, o maior número de pelotas posibles. Cando soa o sinal todos quedan en estatuas e cóntase o número de pelotas que hai en cada campo. No campo que haxa máis “se queiman” e punto para o equipo contrario. Pódese xogar con rede ou sen rede que separe ambos campos.

Cruzar o lago

Hoxe xogamos en 2º a "Cruzar o lago". 

Formamos grupos e contámoslles que están diante dun lago cheo de  pirañas, crocodilos e miles de bichos que llos comerán se pisan o chan. Deben cruzar o lago (dun extremo do pavillón ao outro) coa única axuda, en principio, de 2 aros. Logo para reforzar o traballo colaborativo, ampliaremos o número de alumnos que deben cruzar ao mesmo tempo, dándolles un número determinado de aros.

En definitiva, e entre outros estivemos contribuíndo a desenvolver nos nosos alumnos o coñecemento e o control do seu propio corpo, aínda que el non sexa consciente diso, que lle será fundamental para realizar outras actividades deportivas, así como para a vida cotiá.

No vídeo que vos deixamos a continuación apréciase a execución do xogo descrito anteriormente 

   1A42642A5B1940E61BDC7BC4AD9F9819

Coordinación

Escollemos un circuíto para mellorar entre outros, o desenvolvemento motor, a coordinación óculo- pédica, a resolución de problemas motores e sociais que poidan xurdir, o respecto polas normas, mellorar a seguridade e a autoestima, persistir por conseguir algo, dialogar, etc. Todos estes aspectos que ben poderían valernos para a realización de calquera actividade que realicemos nun día a día, é o verdadeiramente importante. A continuación deixo un vídeo como mostra da actividade que realizaron algúns dos alumnos/ as de 3º nivel. 

   D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E

Campo minado

1

Simple e divertido xogo onde traballamos habilidades motrices de desprazamentos, ademais reforzar a memoria dos alumnos.Consiste en descubrir o camiño correcto para chegar a un obxectivo determinado.

Utilízanse aros marcando un camiño con varias opcións de desprazamento (2 ou 3 columnas) por onde os alumnos deberán avanzar sen pasar por ningún aro "Bomba" (camiño previamente deseñado por nós), se se topa cunha "Bomba" deberá volver atrás e esperar a súa seguinte quenda.

Todos os alumnos deberán estar moi atentos para ir descubrindo o camiño correcto segundo os aros por onde se movan os seus compañeiros.

Gañan os alumnos que logran saír do "Campo Minado"

 • Variacións: Existen moitas variacións posibles. Nos desprazamentos (saltos a pés xuntos, pé dereito, pé esquerdo etc.), na dificultade (máis aros, máis camiños correctos, o tempo de permanencia en cada aro, etc.) e na cantidade de xogadores (individual e en parellas movéndose coordinadamente evitando bombas)...

   D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E

Eurofit

Perdeu o ritmo??? ....non non...facendo o eurofit para rematar o trimestre....última proba...platetapping medindo a velocidade das extremidades superiores!!!

Xogo máis que interesante para educación física

O primeiro que che estarás preguntando é que de onde se sacan os Pokemons. Fácil, todo o material pequeno que se adoita dispoñer en educación física: conos chineses, pivotes, discos voadores, pelotas pequenas, saquitos de area… en fin, calquera material de dimensións pequenas e medianas. A cada un destes materiais asociarémoslle un tipo específico de Pokemon. Xa temos os Pokemons, agora fáltanos ver onde os imos a situar. Fácil tamén. Nunha zona delimitada. Non importa que sexa circular, cuadrangular, rectangular… calquera outra zona podería servir.

A organización do xogo é moi sinxela. Trátase de distribuír na zona delimitada todos os Pokemons. Unha cousa parecida a isto:

Ademais da distribución dos Pokemons necesitamos unha folla onde se identifique cada material con cada Pokemon.

Regras:

 • Os Pokemon captúranse lanzándolles un aro. Para considerarse o Pokemon capturado, o Pokemon (material) debe estar na súa totalidade dentro do aro.
 • Para poder atrapar a un Pokemon sempre hai que realizar o lanzamento desde fóra da zona delimitada.
 • Cada equipo está composto por 2 alumnos. Un realiza o lanzamento, e o outro recolle o aro lanzado e o material en caso de ser atrapado. Logo cambio de rol.
 • O Pokemon capturado será levado a unha zona que ten cada equipo.
 • Se nun lanzamento captúranse máis dun Pokemon termos que elixir con cal quedar.
 • Ao recoller o aro lanzado non se pode mover ningún Pokemon nin molestar o lanzamento doutros equipos.

Que equipo gaña o xogo de “atrapa Pokemons”?

Gañará o equipo que finalizado o tempo, ou capturándose todos os Pokemon, teña máis puntos. Para elo, cada Pokemon ten unha puntuación.

Variantes máis que interesantes…

 • Unha vez que os nenos coñezan o xogo, pódense preparar multitude de situacións diferentes:
 • Salvar aos animais en extinción.
 • Capturar a seres mitológicos.
 • Pescar animais marítimos.
 • Xogar cos nomes dos animais noutros idiomas.
 • Asociar a un determinado Pokemon ou animal unha operación concreta, multiplica toda a puntuación obtida por 2, outro multiplica por unha fracción (1/4, 3/2…), outros dividen, etc. Etc.

Con estas variantes poderíase relacionar, a nivel conceptual, este xogo con algún proxecto ou contido que se estea desenvolvendo na aula.

Distribuir contido


by Dr. Radut