home      mail      xade      PortalEdu      CorreoEdu      Abalar

Calendario escolar

  • Con data 5 de outubro de 2018, Xefatura Territorial autoriza como non lectivo o día 2 de novembro de 2018.
  • Con data 25 de xaneiro de 2019, Xefatura Territorial autoriza como non lectivo o día 20 de maio de 2019.

          19 marzo: festivo na Comunidade Autónoma de Galicia

Biblioteca

A Banda do Valle

BANDA DO VALLE

Recursos Educativos