Organigrama

Membros do Consello Escolar e do Equipo Directivo

Organigrama

EQUIPO DIRECTIVO

Director: Alejandro Sánchez Amado

Xefa de Estudos: María Luisa Martínez Duarte

Secretaria: Mª del Mar Toral Garrido

 

 

CONSELLO ESCOLAR

PRESIDENTE:

Alejandro Sánchez Amado

XEFA DE ESTUDIOS:

María Luisa Martínez Duarte

SECRETARIA:

Mª del Mar Toral Garrido

 PROFESORADO:                                                                

 • Carolina Nieto Herranz
 • Mercedes González López
 • Mª José Espiñeira Ruzo
 • Beatriz Rey Busto
 • Juan José Abeijón Pouso

NAIS/PAIS:

 • Ramón M. Bouza Tobío
 • Lucía Fontela Dopico
 • Amaya García Sánchez
 • Verónica Sánchez Fraga
 • Marta Castro López (En representación directa pola ANPA Brigantium)

ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

 • Norma Campos Manivesa

REPRESENTANTES MUNICIPAIS:

 • María Barral Varela

 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

DIRECTOR: Alejandro Sánchez Amado

XEFA DE ESTUDIOS: María Luisa Martínez Duarte

C.2º CICLO EI: Nieto Herraz, Carolina

1º NIVEL EP: Mª Belén Vázquez Freire

2º NIVEL EP: Leopoldo Antelo Dono

3º NIVEL EP: Inés Barreiro García

4º NIVEL EP: Mª Belén Sánchez Varela

5º NIVEL EP: Ana Mariño Santiago

6º NIVEL EP: Raquel García Castelo

DPT. ORIENTACIÓN: Lucía Ruíz Casal

P. TERAPÉUTICA:

Antonio Mª Rey Dopico

Pilar González López

Mª Esther Manivesa Blanco

AUDICIÓN E LING:

Rocio Prado Couceiro (Secretaria da CCP)

Susana González Vázquez

Mª Fernanda Lucas Castrillón

COORDINADORA EDL: M.Carmen Bello Flores

COORDINADORA EQUIPO BIBLIOTECA: Beatriz Rey Busto

COORDINADORA EQUIPO TIC: Paula Mª Taibo del Río

COORDINADORA DE EACE: Begoña Fernández López

COORDINADORA EQUIPO VOZ NATURA: Mª Belén Vázquez Freire

 

EQUIPO DE CICLO DE INFANTIL

Educación Infantil 2º Ciclo:

Coordinadora: Nieto Herraz, Carolina

Especialistas:

 • Martín Sánchez, Alba (FI)
 • Suárez Castiñeira, Marisol (Relig 

4ºE.I (3 anos)

Coordinadora:  Nieto Herranz, Carolina

 • a: Fernández Faraldo, Ana Isabel
 • b: Nieto Herranz, Carolina
 • c: Bouza Bedoya, María Esperanza
 • d: Naya López, Eva María
 • Sánchez Manteiga, Mercedes (Apoi 

5 ºE.I (4 anos)

Coordinadora: 

 • a: Vázquez Rodríguez, Pilar
 • b: Pérez Zuluaga, Lucía
 • c: Criado Vázquez, Dolores
 • d: Carro Vázquez, Eva María
 • Fariñas Sanjurjo, Mª Virtudes (Apoio 

6ºE.I (5 anos)

Coordinadora: Suárez García, Mª Monserrat

 • a: Suárez García, María Montserrat
 • b: Barros Reimúndez, Marina
 • c: Crespo Pérez, Mª Francisca
 • d: Rilo Prieto, Ana
 • Casas Pérez, María José (Apoio)

 

EQUIPOS DE NIVEL DE PRIMARIA

1ºE.P.

Coordinadora: Vázquez Freire, Mª Belén

 • A: Vázquez Freire, Mª Belén
 • B: Taibo del Río, Paula Mª
 • C: Barreiro Romero, Aurora 
 • D: Rey Busto, Beatriz
 • E: Abeijón Pouso, Juan José
 • González López, Mercedes (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Monzo Seoane, David (EF)

2ºE.P
Coordinador: Leopoldo Antelo Dono

 • A: Pedreira del Río, Nuria Inés
 • B: Leopoldo Antelo Dono
 • C: Martínez Cruz, Fernando
 • D: Maciñeiras Abelleira, Rocío
 • E: Soutullo García, Nerea
 • González López, Mercedes (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Monzo Seoane, David (EF) 

3ºE.P

Coordinadora: Mª Inés Barreiro García

 • A: Pereira Ayude, Ricardo
 • B: Barreiro García, Mª Inés
 • C: Bello Flores, Mª Carmen
 • D: Ucha Sánchez, Natalia
 • E: López Eiras, Rubén
 • Campello Fraga, Laura (FI)
 • Sánchez Pedreira, Carmen G.(Relig)
 • Villanueva Santos, Ana (EM)
 • Díaz Bautista, José A. (EF) 

4ºE.P

Coordinadora: Mª Belén Sánchez Varela

 • A: Fernández Seijo, Antonia
 • B: Mª Belén Sánchez Varela
 • C: Rodríguez Pena, Mª Josefa
 • D: Lema Pérez, Josefa Aurelia
 • E: Cal Rodríguez, Irene
 • García Miranda, Inés (FI)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Díaz Bautista, José Ángel (EF) 

5ºE.P

Coordinadora: Ana Mariño Santiago

 • A: Noelia Conchado Castro
 • B: Begoña Fernández López
 • C: Silvia Freire López
 • D: Fernández López, Mª Begoña
 • E: Ana Mariño Santiago
 • Campello Fraga, Laura (FI)
 • Espiñeira Ruzo, Mª José (FI)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Bao Rama, Jesús (EF) 

6ºE.P
Coordinadora: García Castelo, Raquel

 • A: Toral Garrido, Mar
 • B: García Castelo, Raquel
 • C: Martínez Duarte, Mª Luisa
 • D: Otero Martínez, Andrés
 • E: Bermúdez Meijide, Sonia
  Espiñeira Ruzo, Mª José (FI)
 • Martínez Rico, María (EM)
 • Bao Rama, Jesús (EF)
 • Fernández Martínez, Ana Mª (Relig)
 • González López, Mercedes (Plástica:sección bilingüe)
 • García Miranda, Inés (Plástica:sección bilingüe)
 • Campello Fraga, Laura (Plástica:sección bilingüe)

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Orientadora: Ruíz Casal, Lucía

           PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

 • Rey Dopico, Antonio Mª
 • González López, Pilar
 • Mª Esther Manivesa Blanco

 

AUDICIÓN E LING:

 • Prado Couceiro, Rocío
 • González Vázquez, Susana
 • Lucas Castrillón, Mª Fernanda

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA

Coordinadora: Rey Busto, Beatriz

 • Juan José Abeijón Pousa
 • Aurora Barreiro Romero
 • Mª Carmen Bello Flores
 • Silvia Freire López
 • Fernándo Martínez Cruz
 • Mª Luisa Martínez Duarte
 • Ana Mª Villanueva Santos
 • Esperanza Bouza Bedoya (coordinadora en    infantil)

Colaboradoras:

 • Eva Mª Carro Vázquez
 • Marina Barros Raimúndez
 • Mª del Pilar Vázquez Rodríguez
 • Ana Isabel Fernández Faraldo
 • Lucía Pérez Zuluaga
 • Mª de las Virtudes Fariñas Sanjurjo

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Coordinadora: Bello Flores, Mª Carmen

 • Rocío Maciñeiras Abelleira
 • María Martínez Rico
 • Mercedes Sánchez Manteiga.

Colaboradores

 • Juan José Abeijón Pouso
 • Carmen Sánchez Pedreira
 • Irene Cal Rodríguez
 • Antonio Rey Dopico
 • María Jesús Ares Sánchez
 • Pilar Vázquez Rodríguez
 • Mª Montserrat Suárez García

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Coordinadora: Fernández López, Mª Begoña

 • Ana Fernández Faraldo.
 • Eva Carro Vázquez.
 • Ana Rilo Prieto.
 • David Monzo Seoane.
 • Nerea Soutullo García.
 • Ricardo Pereira Ayude.
 • Natalia Ucha Sánchez.
 • Josefa Aurelia Lema Pérez.
 • Jesús Bao Rama.
 • Ana Fernández Martínez.

 

EQUIPO TIC

Coordinadora: Taibo del Río, Paula Mª

 • Eva Naya
 • Lucía Pérez
 • Mª José Casas
 • Nuria Pedreira
 • Rubén López, Jose Ángel Díaz
 • Antonia Seijo
 • Noelia Conchado
 • Sonia Bermúdez

 

EQUIPO VOZ NATURA

Coordinadora: Vázquez Freire, Mª Belén

 • Bouza Bedoya, Mª Esperanza
 • Criado Vázquez, Dolores
 • Fernández Faraldo, Ana Isabel
 • Naya López, Eva Mª
 • Nieto Herranz, Carolina
 • Carro Vázquez, Eva Mª
 • Pérez Zuluaga, Lucía
 • Sánchez Manteiga, Mercedes
 • Rey Busto, Beatriz
 • Taibo del Río, Paula Mª
 • Abeijón Pouso, Juan José
 • Bermúdez Meijide, Sonia
 • Martínez Duarte, Mª Luisa
 • Villanueva Santos, Ana Mª
 • Rey Dopico, Antonio Mª
 • Ruíz Casal, Lucía
 • García Miranda, Inés
 • González López, Mercedes
 • Monzo seoane, David
 • Díaz Bautista, José Ángel
 • Bao Rama, Jesús

 

Distribuir contido