LINGUA DE SIGNOS

As compañeiras de Infantil, Irene e Ana, visitaron algunhas clases de Primaria para explicarlles aos nenos e ás nenas en que consiste a lingua de signos. Por medio de divertidos xogos aprenderon algúns signos para poder comunicarse coas persoas xordas.