Datos xerais

Situación: Betanzos

Procedencia do alumnado: Betanzos, Coirós e Paderne

Nº de alumnos: 980

Nº de grupos:        

  • 13 de Educación Infantil
  • 29 de Educación Primaria

Nº de profesores: 65

Especialidades do profesorado: Educación Primaria, Educación Musical, Educación Física, Inglés, Francés, Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica, Orientadora.

Tipo de Centro: C.E.I.P. (Centro Público de Educación Infantil e Primaria)