PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2018-2019

O prazo de matrícula para o alumnado que solicitou a  admisión para o curso 2018-2019, así como para o alumnado que decida matricularse agora, será do 20 ao 30 de xuño.

1. Información sobre a matrícula.

2. Anexo III (solicitude de matrícula).

3. Documento de lingua materna (só para 4º de infantil).


Se non se entregaron ao facer a solicitude.

4. Autorización de matrícula.

5. Solicitude de transporte escolar.