I Xornadas de Sensibilización e Atención á Diversidade
Celebración da "I Xornada de atención á diversidade"- 13 e 14 abril
Máis imaxes das Xornadas de Atención á Diversidade
II Xornadas de formación e sensibilización sobre a atención á diversidade
Diversidade
Diversidade blogue Biblioteca
Autismo
Sindrome de Down
Día Internacional da Deficiencia Auditiva
LIPDUB