Actividades, ANPA, Comedor

Información do servizo

 

 

Estimados pais e nais:

Como sabedes, a ANPA do centro, en colaboración co Concello de Bueu, seguirá xestionando o funcionamento do comedor e do plan madruga no colexio, servizos que pensamos son básicos para permitir a conciliación da vida familiar e laboral dos pais e nais.

As actividades e servizos ofertados teñen bonificación para os socios da ANPA, os restantes usuarios deben abonar o custo por gastos de xestión.

Para facerte socio da ANPA tes que pagar unha cuota anual de 15€ en forma de pagamento único para todo o curso e por unidade familiar, independentemente do número de fillos/as que teñades no centro.

Con esta cuota terás ademais dereito á reducción nas mensualidades das cuotas das activiades extraescolares. O ingreso farase na conta que a ANPA ten en BANCO SANTANDER, indicando claramente o nome e apelidos do alumno/a.

CONTA Nº: ES40 0238-8278-96-0602657524

 

Vos recordamos os custes:

PLAN MADRUGA: de 7:45 h.  a 9:30 h.

 

FIXOS E FIXOS DISCONTINUOSEstablécese un PAGAMENTO FIXO MENSUAL, independentemente da hora de chegada ao centro dos nenos/as

ESPORÁDICOS

Establécese unha cuota única, independentemente do horario.

5 días á semana: 25 € (Socios ANPA)

4 días á semana: 20 €(Socios ANPA)

3 días á semana: 15 €(Socios ANPA)

2 días á semana: 10€(Socios ANPA)

1 día á semana: 5€(Socios ANPA)

 

Todos os prezos refírense á cantidade mensual, por exemplo, a cuota 5 días a semana cubriría tódolos días do mes por 25 euros.

Os non socios verán incrementada calquera das cuotas mensuais en 10€

 

DÍA     2 € socios da ANPA.

DÍA     4€ non socios.

Os pagamentos cargaranse no nº de conta facilitada na ficha entregada ao catering

O cobro farase no momento de deixar o neno/a.

 

ALMORZO

O custo do almorzo fíxase en 0.50€ para os Socios da ANPA e 1.00€ para os Non Socios.

Os gastos do almorzo achegaranse ao final de mes con recibos persoais que se aboarán á monitora.

Os usuarios esporádicos aboarán o custo o memos día.

COMEDOR: DE 14:30h.  A 16:00h.

Para comunicar unha alta ou unha baixa (que un neno/a vaia comer ou vaia deixar de facelo) debe avisarse con 24 horas de antelación, é dicir antes das 14:00 h do día anterior, chamando ao teléfono de "Arelas" 986 408 151. É tamén necesario, avisar aos profesores do centro para organizar a recollida dos nenos polas coidadoras, o teléfono do colexio é 886 151 111.

Cando se padeza algunha alerxia de tipo alimentario achegarase un certificado médico que a especifique.

O prezo do servizo é de 3.50€ para os socios da ANPA, e 8.20€ para os non socios. As formas de pago son:

  • Os fixos ou fixos discontinuos: O día 5 do mes seguinte ó do uso do servizo de comedor, domiciliarase o recibo na conta indicada no impreso de inscrición. Se o recibo fose devolto polo banco, a familia terá que facer efectiva a cantidade resultante da suma do recibo devolto máis os gastos de devolución.
  • Os comensais esporádicos: O abono poderá ser na conta indicada no impreso ou abonalo inmediatamente co servizo.

 

Un saúdo.

A directiva da ANPA do CEIP da Torre-Cela.

Cela 12 de setembro de 2019

NOTA SERVIZOS DA ANPA 2020/2021

Como xa informamos anteriormente, o pasado 31 de agosto aprobouse en Asamblea Xeral Extraordinaria  que a ANPA do centro siga xestionando para este curso 2020-21  o funcionamento do plan madruga e comedor no colexio, servizos que pensamos son básicos para permitir a conciliación da vida familiar e laboral dos pais e nais.

Os servicios aprobados para este curso son: Plan Madruga, Comedor e Ludoteca para os nenos que acudan ao comedor como única actividade de este curso sempre que haxa demanda mínima de 10 nenos.
 
Igual que en anos anteriores as actividades e servizos ofertados teñen bonificación para os socios da ANPA, os restantes usuarios deben abonar o custo por gastos de xestión.
 
IMPORTANTE: O plazo para apuntarse aos servicios ata o 11 de setembro. TODOS OS QUE SEPADES QUE VADES A FACER USO DO MADRUGA OU COMEDOR DEBEREDES ANOTARVOS XA (ainda que empecedes en outubro ou novembro)
 

 

SOLICITUDE DE COMEDOR E MADRUGA

                                                                                                                                  

 

 

ESTATUTOS DA ANPA

 

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

A directiva ANPA CEIP DA TORRE-CELA convoca a tódol@s soci@s segundo o disposto nos estatutos actuais, a unha

Asamblea extraordinaria o vindeiro Venres 15 de novembro ás 17.00h en primeira convocatoria e ás 17.30h en segunda

convocatoria, tendo como

ÚNICO PUNTO NA ORDE DO DÍA

 

Actualización e Modificación dos Estatutos actuais.

 

(A necesidade de modificación ven dada por un imperativo da Xunta para poder realizar o cambio da

directiva. A proposta de modificación dos estatutos poderase atopar neste enlace Estatutos, e na conserxería

do Centro onde tamén atoparedes os estatutos antiguos para a súa consulta. Calquer comentario recibido dos

asociados respecto a proposta de modificación será debatido na Asamblea e tamén a súa posible incorporación

ao texto definitivo, que se aprobará na Asamblea Extraordinaria).

 

Rogamos máxima asistencia xa que na mesma se aprobarán os novos Estatutos da Asociación.

 

 

Un saúdo para as familias.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet