Matrícula

SOLICITUDE DE PRAZA PARA O CURSO 2019-20

Entre o 1 e o 20 de marzo está aberto o prazo para solicitar praza no colexio.

Hai que presentar:

- Solicitude de admisión, Anexo II (podedes descargala aquí).

- Fotocopia da folla de inscrición do/a alumno/a do libro de familia (traer o orixinal para compulsar)

- Fotocopia do DNI dos dous proxenitores (só se non autorizan a consulta telemática dos datos de identidade).

- Certificado oficial do expediente académico (só se solicitan praza para 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º de E. Primaria)

- Sentencia de separación ou divorcio, se é o caso.

Támen se pode cubrir a solicitude de admisión a través da web no seguinte enlace.

Logo hai que imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo coa documentación anterior.

Avisos importantes:

1ª. Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicita praza en primeiro lugar. Se non se fai así se perden os dereitos de prioridade que poidan corresponder.

2ª. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3ª. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Normativa relacionada

  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


ADMISIÓN DE ALUMNADO 18-19.

 

CALENDARIO PROCESO ADMISIÓN PARA O VINDEIRO CURSO 18/19

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE

Alumnado de 6º de E.I. de S.José de Borreiros que ven para o noso centro a 1º de E.Primaria e alumnado de 6º de E.P. que vai para o IES Terra de Turonio.

Deberán cubrir o anexo I que lle daremos a todo o alumnado, e entregalo no centro de orixe.

DO 01 AO 15 DE FEBREIRO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN. PARA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO.

DO 01 AO 20 DE MARZO

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

ANTES DO 25 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

ANTES DO 15 DE MAIO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN E.I.

E EN E.P.

DO 20 AO 30 DE XUÑO

 

 

NOVIDADE:

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de praza de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación da páxina da Consellería de Educación:

 https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Solicitudes – Solicitudes de reserva – Crear solicitude de reserva

 

IMPORTANTE:

Esta solicitude hai que presentala no centro de orixe ou en calquera das administracións públicas que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incuíndose por primeira vez este ano a SEDE ELECTRÓNICA.

 

ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2017/18.

No arquivo que se xunta está a relación de alumnado admitido para o vindeiro curso 2017-18.

VACANTES PARA O CURSO 17/18

PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2017/18

 

Nivel

Prazas

Matrícula

Vacantes

EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

 

3 ANOS

22+ 3NEAE

 

22+ 3NEAE

4 ANOS

25

10

15

5 ANOS

25

16

9

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

 

PRIMEIRO

22+3 NEAE

15+6(que veñen dun centro adscrito)=21

1+3NEAE

SEGUNDO

50

24

26

TERCEIRO

25

19

6

CUARTO

25

19

6

QUINTO

50

29

21

SEXTO

25

17

8

 

 

Nota:

En En E.I. de 3anos e en 1º de E.Primaria, resérvanse por lei tres prazas para alumnado con necesidades educativas especiais, que de non ser cubertas pasan ao réximen ordinario.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 17-18

 

 

Información sobre o proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso 17/18.

CALENDARIO PROCESO ADMISIÓN PARA O VINDEIRO CURSO 17/18

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE

(Alumnado de 6º de E.P. que vai para o IES Terra de Turonio). Deberán cubrir o anexo I que lle daremos a todo o alumnado, e entregalo na secretaría do CEIP Souto-Donas.

DO 01 AO 15 DE FEBREIRO

DATA DO SORTEO PÚBLICO A EFECTOS DE DESEMPATE.

Refírese aos empates que se podan producir en caso de que haxa que aplicar o baremo para conceder as prazas, sempre que haxa máis demanda que oferta.

ÚLTIMA SEMANA DE FEBREIRO

PUBLICACIÓN DE POSTOS ESCOLARES VACANTES

ANTES DO 01 DE MARZO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN. PARA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO.

DO 01 AO 20 DE MARZO

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDIDATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMO

10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIRES DOS 2 DÍAS SEGUINTES AO REMATE DO PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

ANTES DO 25 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

ANTES DO 15 DE MAIO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN E.I.

E EN E.P.

DO 20 AO 30 DE XUÑO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA NA ESO

DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO

NORMATIVA:

  • Decreto 254/2012, do 13 de decembro.

  • Lei orgánica 2/2006, do 03 de maio.

  • ORDE do 12 de marzo de 2013.

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 

 

NOVIDADE:

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de praza de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación admisionalumnado no menú:

 

Solicitudes – Solicitudes de reserva – Crear solicitude de reserva

 

IMPORTANTE: Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común.

ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2016-17.

NO  ARQUIVO  QUE SE XUNTA  ESTÁ A RELACIÓN DE ALUMNADO ADMITIDO, POR CURSOS).

SOLICITUDE DE PRAZA PARA O CURSO 2016-17.

De acordo coas instruccións recibidas pola Consellería de Educación, o prazo para solicitar posto escolar para o vindeiro curso 2016-17,  está aberto entre o 1 e o 29 de marzo de 2016.

Podedes descargar os documentos precisos (ANEXO II e ANEXO A).

 

PUBLICACIÓN VACANTES CURSO 16-17.

 

 

VACANTES CURSO 2016-17

 

 

CURSO

PRAZAS VACANTES

4º ED. INFANTIL

22 + 3 (reserva alumnado neae)

5º ED. INFANTIL

11

6º ED. INFANTIL

11

1º ED. PRIMARIA

29 + 6 (reserva alumnado neae)

2º ED. PRIMARIA

8

3º ED. PRIMARIA

2

4º ED. PRIMARIA

23

5º ED. PRIMARIA

5

6º ED. PRIMARIA

8

 

 

Donas, 1 de marzo de 2016.

 

O Director

 

 

MATRÍCULA CURSO 2016-17.

Iníciase o proceso de matriculación para o vindeiro curso 2016-17 segundo o seguinte calendario:

 

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2016/2017

RESERVA DE PRAZA NOS CENTROS ADSCRITOS

.(ALUMNADO DE INFANTIL DO CPR SAN JOSÉ, QUE SE INCORPORA A 1º E. PRIMARIA E DE 6º QUE VAI PARA O INSTITUTO)

DO 1 ao 15 DE FEBREIRO

PUBLICACIÓN VACANTES

ANTES DO 1 DE MARZO

PRESENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN (ALUMNADO QUE NON FIXO A RESERVA NO CENTRO ADSCRITO)

DO 1 ao 29 DE MARZO

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA EN CASO DE NECESITAR BAREMACIÓN (QUE HAXA MÁIS DEMANDA QUE OFERTA)

DO 1 AO 12 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

ANTES DO 25 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS

ANTES DO 15 DE MAIO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN EDUC. INFANTIL E PRIMARIA

DO 20 ao 30 DE XUÑO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN ESO e BACHARELATO

DO 25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO

PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA ESO e BACHARELATO

DO 1 ao 10 DE SETEMBRO

 

 SE  QUEREDES  SABER  A  DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  PARA  SOLICITAR  PRAZA  E  FORMALIZAR  A  MATRÍCULA   CLICADE  AQUÍ.

Distribuir contido