CARACTERÍSTICAS

O colexio ten 20.000 metros de espazo axardinado, pistas e pavillón polideportivo.

Conta tamén con servizo de autobús con coidadoras, comedor escolar, aula matinal e actividades extraesclares organizadas pola ANPA.

O centro ten xornada única de mañá en horario de 09:00 a 14:00 horas.

As clases de inglés e informática impártense a partires dos 3 anos.

A área de plástica impártese en inglés en todos os cursos de E. Primaria.

O colexio conta coas seguintes unidades:

1 Educación Infantil de 3 anos
1 Educación Infantil de 4 anos
1 Educación Infantil de 5 anos
1º curso de Educación Primaria (2 grupos: 1º A e 1º B)
2º curso de Educación Primaria
3º curso de Educación Primaria (2 grupos: 3º A e 3º B)
4º curso de Educación Primaria
5º curso de Educación Primaria
6º curso de Educación Primaria
Profesores/as:
4 Educación Infantil 
7 Educación Primaria
2 Educación Física (1 deles tamén exerce de primaria con titoría)
1 Educación Musical
2 Lingua estranxeira: inglés
Departamento de Orientación formado por:
   - 1 Orientadora
   - 1 Especialista en Pedagoxía Terapéutica (P.T.)
   - 1 Especialista en Audición e Linguaxe (A.L.) (compartido con outro centro)
1 Relixión Católica
Ademais do profesorado contamos con:
1 conserxe