OS NOSOS EXPERIMENTOS.

ESTE CURSO ADICAMOS O PROXECTO DO COLEXIO

 

AOS EXPERIMENTOS

 

 

A ciencia axúdanos a comprender o mundo que nos rodea, polo que debemos favorecer que os nenos aprendan a apreciala e entendela.

Isto é fundamental para o seu desenvolvemento integral.

 

A ciencia axúdanos a comprender o mundo que nos rodea, polo que debemos favorecer que os nenos aprendan a apreciala e entendela.

 

Isto é fundamental para o seu desenvolvemento integral.

A ciencia é un campo tan amplo e complexo que unha aproximación simplemente teórica sería incorrecta,

sendo necesaria unha parte práctica para que o alumno poda experimentar.

 

 

 

 

Cada curso fará os seus experimentos que terá expostos nun pequeno laboratorio improvisado que se instalará na entrada do centro.

Cada experimento estará acompañado dunha ficha  explicativa do proceso da experiencia que se fixo.

 

Convidamos ás familias que queiran participar aportando ideas ou coñecementos sobre este tema.