ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2019-20.

CALENDARIO PROCESO ADMISIÓN PARA O VINDEIRO CURSO 19/20

RESERVA DE PRAZA NO CENTRO DE ORIXE (*)

Alumnado de 6º de E.I. de S.José de Borreiros que ven para o noso centro a 1º de E.Primaria e alumnado de 6º de E.P. que vai para o IES Terra de Turonio.

Deberán cubrir o anexo I que lle daremos a todo o alumnadoe entregalo no centro de orixe.

DO 01 AO 15 DE FEBREIRO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN. PARA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO.

DO 01 AO 20 DE MARZO

PUBLICACIÓN DAS LISTAXESPROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

ANTES DO 25 DE ABRIL

PUBLICACIÓN DAS LISTAXESDEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

ANTES DO 15 DE MAIO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN E.I.

E EN E.P.

DO 20 AO 30 DE XUÑO

 

 * PODEDES DESCARGAR AQUÍ O ANEXO I PARA FACER A RESERVA.

    OU  TAMÉN FACELA ON-LINE NA APLICACIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

    https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

   a través do menú Solicitudes - Reserva - Crear

  Se dispoñedes de certificado dixital ou Chave365