Onde estamos?

Rutis - Vilaboa, s/n

Vilaboa 15174 (Culleredo)

A Coruña

Teléfono 881960290

Correo electrónico ceip.sofia.casanova@edu.xunta.es

Código do centro: 15021809

LOCALIZACIÓN