PLAN DE ADAPTACIÓN A SITUACIÓN COVID-19 E PLAN DE CONTINXENCIA

Premendo nas imaxe poderá consultar tanto o  Plan de Adaptación á situación COVID-19 coma o Plan de Continxencia para o curso 2021-2022.

 

                                   
                         HORARIOS ESPELLO   PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19       PLAN DE CONTINXENCIA