MEDRAR 2.0 CONVÍDAVOS A DÚAS CHARLAS

Medrar 2.0 programou dúas charlas sobre os perigos de internet e sobre o perigo das drogas e a adolescencia.

 

 

 

TOKAPP SCHOOL

Que é e para que serve o TokApp School?

TOKAPP SCHOOL

Este vídeo explica como descargar o TokApp School nos nosos teléfonos móbiles, a nova ferramenta de comunicación entre o profesorado e os pais. 

 

 

COMEZAMOS A PREPARAR O SAMAÍN

En tódalas aulas comeza a preparación para o Samaín. Os máis pequenos están a pintar unhas follas para decorar a árbore tenebrosa que presidirá o hall de infantil.

 

 

ACTIVIDADES DO SAMAÍN

Os máis pequenos levaron unha pequena sorpresa días antes do Samaín cando no patio desenterraron unha momia que semellaba ter  unha morea de séculos. Houbo de todo: risas, bágoas, berros, estupor...pero todos, de lonxe ou de preto, querían ver a nosa momia.

 

 

               

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Apróbase unha segunda convocatoria de axudas paar adquirir material escolar destinada ao alumnado que non puidese acollerse ás axudas reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015, e aquel que, tendo solicitada a axuda, resultase excluído por unha causa emendable. 

MODELO DE SOLICITUDE

 

Orde do 6 de novembro do 2015

CONCERTO DE SAMAÍN

GUÍA DO ALUMNO CURSO 2015/2016

Este é o tríptico deste curso 2015/2016, nel atoparedes a información máis salientable: normas básicas, grupo de profesorado, calendario, etc. 

 

Resultado de imagen de guia del alumno

SAMAÍN

XA TEMOS AS FOTOS DO

 

SAMAÍN NA GALERÍA

 

BUSCADEAS NA CARPETA

 

SAMAÍN 2015.

SAMAÍN

 

HALLOWEEN

UN GRAFFITEIRO NO COLE

A semana pasada achegouse ao cole Martín Sampedro Rañó cargado de sprays e listo para darlle un toque de color e arte ao noso colector onde os nenos/as de Educación Infantil gardan os seus xoguetes do patio.

Velaí vos deixamos algunhas imaxes do seu traballo.

 

O colector xa está listo, agora so nos queda enchelo para o goce dos nosos pequenos, así que papás xa o sabedes, se vos ides desfacer de “correpasillos”, triciclos, motos, carretillas, caldeiros, coches etc. lembrade que no cole os nosos alumnos/as estarán encantados de darlles unha segunda oportunidade a eses xoguetes

E ESTE FOI O RESULTADO FINAL...

 

 

UN GRANDE NO CEIP DE SILLEDA

Dende o cole desexámolles para esta fin de semana moitísima sorte ao noso alumno Christian Costoya que a pesares de contar con so 5 anos xa leva demostrado o moito que vale. 

CHEQUE DE MATERIAL ESCOLAR

Informamos a tódolos pais/nais que a partires de mañá venres 11 de setembro xa poderán a pasar a recoller o cheque para o material escolar.

 

 

 

LISTAXE DIFINITIVA DE USUARIOS DO COMEDOR

Resultado de imagen de DIBUJO COMEDOR ESCOLAR

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Ábrese unha nova liña de axudas pra a adquisición de material escolar.

REQUISITOS:

   1. Ser pai/nai ou titor/a legal de alumnado matriculado en calquera curso de primaria.

   2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario (Art. 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

   3. Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400€, tomando como base o exercicio fiscal do 2013 e determinando a renda familiar ata o 31/12/2003.

 * PRAZO DE SOLICITUDE:

   Dende o día 2 de Setembro de 2015 ata o día 1 de Outubro de 2015.

 * DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

  1. Cubrir o procedemento ED330F (clic no código) e presentalo na secretaría do centro. OLLO só é necesario o anexo I (as tres primeiras follas do documento).

  2. Copia do D.N.I. dos membros computables da unidade familiar, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de Verificación de datos de identidade.

  3. Copia do libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar. Se a situación familiar, en día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como: 
           - sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do causante.
           - certificado ou volante de convivencia.
           - informe de servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar.

  4. No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar igual ou superior ao 33%, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia o 31 de decembro de 2013:      

          - certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%.

- resolución ou certificado emitido pola SS de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez.

 - documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

  5. Renda familiar. Achegarase copia da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta desta, do certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante, CANDO NON AUTORICEN A CONSULTA DE FORMA TELEMÁTICA.

  6. Violencia de xénero. Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo.

 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2015/2016

AMPLIACIÓN DE EXISTENCIAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º E 5º DE PRIMARIA)

 

Ao obxecto de ampliar o nivel de cobertura do fondo solidario de libros de texto, regulado pola Orde do 21 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño), e garantir que o alumnado admitido con renda per cápita incluída nos mesmos tramos que as axudas poida dispoñer de libros de texto a través do fondo, a Consellería ven de ampliar o número de libros de texto entre o alumnado de 3º e 5º de primaria, de tal xeito que a listaxe definitiva de beneficiarios dos libros de texto sufrirán as seguintes modificacións: (o alumnado recibirá a maiores o número de libros que indica na fila de libros complementarios).

Curso Apelido 1 Apelido 2 Nome Libros renda Libros recibidos Libros complementarios
3º Pri. GÓMEZ FERRRANDO MARTÍN XABIER 6 5 1  
3º Pri. Mato Ferradás Noemí 6 4 2  
3º Pri. Pavón Núñez Marcos 6 3 3  
3º Pri. Pereiras Oliveira David 6 2 4  
3º Pri. Nastuta   Silviu Carlos 6 0 6  
3º Pri. Carballude Fernández Selma 4 0 4  
3º Pri. Vidal Pol Laura 4 0 4  
3º Pri. Montouto López Mateo 4 0 4  
3º Pri. Troitiño Pose Pablo 4 0 4  
3º Pri. Gamallo Carballude Nerea 4 0 4  
3º Pri. Losada Casas Sonia 4 0 4  
3º Pri. Casal Mugico Nicolás 4 0 4  
3º Pri. Tato Pereiras Xian 4 0 4  
3º Pri. González Cartimil Noelia 4 0 4  
3º Pri. Estévez Tallón Andrés 4 0 4  
3º Pri. Espiño Rodríguez Leire 4 0 4  
Total 3º Pri.       74 14 60  
5º Pri. Chaitany Alamancos Marua 6 5 1  
5º Pri. Silva Alfaro Deyber Abrahan 6 5 1  
5º Pri. Pérez Vázquez Lidia 6 5 1  
Total 5º Pri.       18 15 3  
Total        92 29 63  

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS EN FONDO LIBROS (alumnado de 3º e 5º de primaria)

Prema na imaxe para ver a listaxe.

Resultado de imagen de dibujos libros de texto

LISTAXE PROVISIONAL DE FONDO SOLIDARIO PARA ALUMNOS DE 3º E 5º.

O vindeiro día 15 de Xullo sairá a listaxe definitiva. 

Lembramos que non se merque ningún libro ata principios de setembro xa que é posible que o centro dispoña de volúmenes extra para repartir entre o alumnado. Agás o libro de música e o Activity book (inglés) que son material funxible e polo tanto todo o alumnado (beneficiado ou non co fondo solidario) terá que mercar.

(Prema na imaxe para despregar a listaxe)

Resultado de imagen de DIBUJOS LIBROS

Distribuir contido