Usuarios do comedor curso 2019/2020

Todos os que solicitaron o servizo do comedor para o curso 2019/2020 están admitidos.