concurso camelia do concello de Vedra

Os alumnos de primaria participaron no conrcurso da camelia do Concello de Vedra

Clica aquí para ver parte dos seus traballos