IMPORTANTE: AXUDA PARA LIBROS

Hoxe sae publicada na web do Concello as axudas para libros e materiais escolares. O enlace para coñecer as bases para optar polas axudas e máis información: 

http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=109&js=si&ajax=si&solo_caja=1478