DATAS DAS REUNIÓNS PARA PAIS DO PRIMEIRO CICLO.

Ás reunións de pais/nais ou titores legais de inicio de curso serán:

1º A; titora Dna. Cristina Frade o 14 de Outubro ás 15:30 horas.

1ºB; titora Dna. Alicia Saa o 16 de Setembro ás 15:30 horas.

2ºA: titor D. Miguel González o 14 de Outubro ás 16:00 horas.

2º B: titor D. Manuel Darriba o 14 de Outubro ás 16:00 horas.