PLan Proxecta 2018-2019 para Centros Activos e Saudables

Oferta de diferentes actividades nos recreos como rotación de espazos nos patios, e aproveitamento do pavillón: torneos de bádminton e material axeitado para hockey, balonmán,voleibol, baloncesto e outros xogos como saltar á comba entre tod@s.