O DiNOSETO explicounos con rigor como clasificar o LiXO

Somos a xeneración do futuro para defender e salvar o Planeta.

Reciclar + Reducir +Reutilizar + Reparar + Revisar + Reflexionar.

Moi atentos ás instruccións e reconducir os nosos hábitos diarios.