Dep. de Orientación

 

O Departamento de Orientación está conformado do seguinte modo para o actual curso 2012-13:

Composición
Xefatura María José Vázquez Méndez
PT T Susana Vázquez Regueiro
AL _________________
Coord. Infantil Ángeles Muries Fernández
Coord 1º C. Yolanda López Besteiro
Coord 2º C. T Susana Vázquez Regueiro
Coord 3º C. Gema Lombó Lombraña

 

Atención á diversidade: o obxectivo fundamental para o alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo é lograr a maior participación posible destes alumnos/as no currículo ordinario, atendendo á súa vez ás súas necesidades específicas e individuais, a través de reforzos educativos e adaptacións curriculares.