Claustro de Profesores

 

O claustro de profesores para este curso 2019-2020 está formado polos seguintes docentes nos cursos e especialidades que se indican:

DOCENTES
ETAPA / ESPECIALIDADE
 
MARIA ANGELES MURIES FERNÁNDEZ5º Ed. Infantil (4 anos)
MARTA BERNEDO ÁLVAREZ6º Ed. Infantil (5 anos)
MARÍA CARMEN LAMAS CORREDOIRA4º Ed. Infantil (3 anos)
NATALIA VEIGA BARREIROApoio á Educación Infantil
 
Mª MANUELA RODRÍGUEZ6º Ed. Primaria
ANA BLAS MOURÍN1º Ed. Primaria
TERESA LÓPEZ FARELO4º Ed. Primaria
MARÍA DEL MAR LÓPEZ FARELO3Ed. Primaria
MARÍA JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ2º Ed. Primaria
MARLENE TORRÓN RODRÍGUEZEd. Física
RAQUEL BLANCO LÓPEZ 5º Ed. Primaria
ALEJANDRA DOVAL SANTOSEd. Musical
RAQUEL ARROJO VÁZQUEZL. Inglesa
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ ARGIZRelixión
 
MARÍA SOL LÓPEZ ROGRÍGUEZDep. Orientación
ISABEL TABOADA LOSADAPedagoxía Terapéutica
NURIA CASTEDO FERNÁNDEZAudición e Linguaxe