Claustro de Profesores

 

O claustro de profesores para este curso 2012-2013 está formado polos seguintes docentes nos cursos e especialidades que se indican:

DOCENTES
ETAPA / ESPECIALIDADE
 
MARTA VILAR ALDARIZ 4º Ed. Infantil (3 anos)
Mª ELENA RODRÍGUEZ NÚÑEZ 5º Ed. Infantil (4 anos)
ROSA ANA QUINTERO VÁZQUEZ 6º Ed. Infantil (5 anos)
ÁNGELES MURIES FERNÁNDEZ Apoio á Educación Infantil
 
MARTA GARCÍA-GESTO GARCÍA 6º Ed. Primaria
YOLANDA LÓPEZ BESTEIRO 1º Ed. Primaria
FRANCISCA ÁLVAREZ TELO 3º Ed. Primaria
TERESA LÓPEZ FARELO 4º Ed. Primaria
MARÍA JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ 2º Ed. Primaria
CRISTINA LASTRA GONZÁLEZ 6º Ed. Primaria / Ed. Física
Mª MANUELA RODRÍGUEZ  5º Ed. Primaria
GEMA LOMBÓ LOMBRAÑA 5º Ed. Primaria / Ed. Musical
Mª INÉS DEIROS DEIROS L. Inglesa
EMILIO COEGO VARELA Relixión
 
MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ MÉNDEZ Dep. Orientación
T. SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO Pedagoxía Terapéutica
Mª DEL CARMEN ÁLVAREZ  Coidadora