Consello Escolar

COMPOSICIÓN NOME
ANO DE    RENOVAC.
Presidente Mª Manuela Rodríguez Losada
2015
X. Estudios Teresa López Farelo
2015
Repres. Concello María Jesús Roldán Pérez
2015
Repres. Admón. Serv. Pilar Souto Roda
2016
Repres. ANPA José Fernández Carrete
2014
Repres. Pais/Nais Isabel Pereira Díaz
2016
  Francisco O. Fernández Carrete
2015
  Vicente Rodríguez Doval
2016
  Mónica Fernández Alonso
2015
Repres. Profesorado Francisca Álvarez Telo
2014
  Inés Deiros Deiros
2014
  Teresa Susana Vázquez Regueiro
2016
  María José Vázquez Méndez
2016
 Secretaria Gema Lombó Lombraña
2015