Iniciar sesión: Acceso

Instalacións

               

 AULA DE INFANTIL                                              BIBLIOTECA

 

 

  

 

 

PLANTA BAIXA:                                                          PRIMEIRA PLANTA:

BIBLIOTECA                                                               AULA DE P5

DIRECCIÓN E SECRETARIA                                       AULA DE INGLÉS

SALA DE PROFESORES                                              AULA DE MÚSICA

AULA DE INFORMÁTICA                                            AULAS DE 1º E 2º CURSO

SALA DE FOTOCOPIADORA                                       AULA DE PLÁSTICA

AULAS DE P3 E P4.                                                    AULA DE AL.

USOS MÚLTIPLES.                                                     AULAS DE 5º E 6º

                                                                                   AULA DE PT E ORIENTACIÓN

                                                                                   AULAS DE 3º E 4º CURSO                                               

 

                                                                               

 

 

 AULA DE INGLÉS                                      AULA DE MÚSICA

 

 

 

 

 

Información

Calendario Escolar