Skip to Content

ADMISIÓN ALUMNADO 2016-2017

INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN E RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2016/2017

(ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.)

1.- RESERVA DE PRAZA NO CENTRO ADSCRITO IES DE

MUGARDOS:

O alumnado que desexe reservar praza no centro adscrito, IES de Mugardos : Debe presentar, no centro de orixe,  o ANEXO I do 1 ao 15 de febreiro.

2.- ALUMNADO XA MATRICULADO NO NOSO CENTRO:

 NON ten que facer reserva de matrícula para o vindeiro curso xa que estarán matriculados automáticamente.

3.- ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN:

 

O prazo establecido para presentar a solicitude de admisión  abrangue do 1 ata o 20 de marzo.(ambos inclusive).

 

Deberedes presentar o ANEXO II na secretaría do centro xunto coa seguinte documentación: 

- Fotocopia do libro de familia.

 page | by Dr. Radut