ADMISIÓN DE ALUMNADO

Normativa reguladora do proceso de admisión de alumnado en centros públicos, Orde do 12  de marzo de 2013.

PRAZOS: 

Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo.

Publicación dos postos escolares vacantes antes do 1 de marzo.

Publicación das listaxes provisionais de admitidos antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas de admitidos antes do 15 de maio.

Formalización da matrícula do 20 ao 30 de xuño.

 

Centro ao que estamos adscritos: IES A CACHADA