Seguimento e avaliación Plan Dixital 2022-2023

No arquivo adxunto, pode consultarse o

INFORME DO GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS, SEGUIMENTO DAS

ACCIÓNS, SEGUIMENTO TRIMESTRAL, AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA,

do PLAN DIXITAL do centro, aprobado o pasado 30 de xuño de 2022 e

desenvolvido ao longo do presente curso académico 2022-2023.

Foi sometido a informe e avaliación nos derradeiros claustro e consello escolar do centro, celebrados o 30 de xuño de 2023.

AdxuntoTamaño
Seguimento e avaliación Plan Dixital 2022-2023.pdf218.71 KB