R/ Santa Irene SN CP 15970 Porto do Son Tf. 881 866 854 E-mail ceip.santairene@edu.xunta.es Código centro 15013977

PLAN DE CONTINXENCIA 2020-2021

Estimadas familias:

No arquivo adxunto poden consultar o PLAN DE CONTINXENCIA  do noso centro.

NOVAS RAMPLA E ESCALEIRA DE ACCESO

NOVAS RAMPLA E ESCALEIRA DE ACCESO

Agradecemos á CARPINTERÏA CAXATO a súa colaboración desinteresada na construción e instalación dunha escaleira e unha rampla para o acceso da porta lateral.

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAZAS!!

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TITORÍAS

Estimadas familias.

Como ben sabedes por mor da pandemia vémonos na obriga de limitar os contactos.

Para facilitar as titorías poñemos á vosa disposición no ficheiro adxunto os correos electrónicos de titores/as e especialistas.

Grazas pola vosa colaboración.

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19. CURSO 2020-2021.

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19. CURSO 2020-2021.

Estimadas familias:

No arquivo adxunto pode consultarse o Plan de Adaptación á situación COVID 19 para o curso 2020-2021.

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19

Estimadas familias:

Lembramos que, segundo o disposto nas INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G Nº174 BIS DO 28-08-2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 VERSION 31-08-2020, cada mañá, antes da chegada ao centro, todo o alumnado debe realizar unha autoavaliación dos síntomas  segundo a ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN que se adxunta, e que no caso da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.

 

 

PLAN DE ACOLLIDA

Estimnadas familias:

Premendo no pdf adxunto podedes consutlar o PROGRAMA DE ACOLLIDA do centro.

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ÁS FAMILIAS

Estimadas familias.

Co fin de garantir un entorno seguro para toda a Comunidade Educativa, imos adiantar unha serie de normas de obrigado cumprimento.

CANDO COMEZA O COLE?

Día 10 de setembro: 4º, 5º de Infantil(3,4 anos) e 1º,2º ,3º de primaria.

Día 11 de setembro. 6º de Infantil(5 anos) e 4º,5º,6º de Primaria.

 

HORARIOS DE ENTRADAS E NORMAS:

INFANTIL: O alumnado de infantil pode acceder ao centro acompañado dun adulto.

A entrada realizarase ás 8.45 pola porta principal e neno/a e adulto agardarán nos espazos delimitados no patio cuberto para tal fin.

PRIMARIA: Todo o alumnado de primaria accederá ao centro polo portalón grande.

Abriranse as portas de 8.30h a 8.45h. Non poden entrar acompañados nin quedar no patio.

1º e 2º de primaria accederán ao interior pola porta lateral e irán directos a súa aula.

3º,4º,5º e 6º de primaria accederán ao interior do edificio pola rampla da porta principal( logo de atravesar o patio) e irán directos a súa aula.

ALUMNADO TRANSPORTADO: Accederán ao centro pola porta principal seguindo o camiño amarelo e irán directos a súa aula, agás infantil que agardará na biblioteca coa mestra de garda.

 

HORARIOS DE SAÍDA E NORMAS:

INFANTIL:Sairán pola porta principal. Saída escalonada: Ás 13.30-3 anos.  Ás 13.35-4 anos.  Ás 13.40- 5 anos.

Só pode entrar a recoller un adulto por neno/a, que agardará no espazo delimitado no patio cuberto ata que a titora entregue ao neno/a,momento no que deben abandoar o centro.

No caso de ter que recoller a máis de un alumno/a só se pode esperar dentro se pertenze á quenda inmediatamente posterior, no caso contrario haberá que salir e volver a entrar cando corresponda.

PRIMARIA: Sairán polo portalón lateral. NON ESTÁ PERMITIDA A ENTRADA DE PAIS/NAIS AO CENTRO POLO QUE ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDADE.

Saída escalonada: 1º e 2º-13.35.  3º e 4º-13.40.  5º e 6º- 13.45.

ALUMNADO TRANSPORTADO: Sairán co mesmo horario que o resto de primaria pola porta principal seguindo o camiño amarelo, agás infantil que agardará coa mestra de garda na biblioteca ata ás 13.45 que realizará a saída.

USO DE MÁSCARA:

A máscara é obrigatoria para todos os membros da Comunidade Educativa, agás o alumnado de Infantil( para os que é opcional).

Todo o alumnado traerá un estoxo cunha máscara de reposto. Neste caso tamén teñen a obriga os alumnos/as de infantil usuarios de transporte, xa que sin ela non poderán acceder ao autobús.

COMO ME COMUNICO CO CENTRO?

Podedes comunicarvos vía telefónica 881866854 ou vía email ceip.santairene@edu.xunta.gal.

Se precisades ser atendidos presencialmente tedes que solicitar unha cita previa.

OUTRAS MEDIDAS IMPORTANTES:

*A Consellería de Educación establece no seu protocolo a obriga de realizar unha autoenquisa diaria antes de sair da casa.

*Se os vosos fillos/as presentan algún dos seguintes síntomas, NON PODERÁN ACUDIR AO COLEXIO: Febre de máis de 37.5 graos, tose seca, dificultade respiratoria,fatiga severa, dor muscular,falta de olfacto,falta de gusto ou diarrea.

*Tódalas familias deberán asinar unha declaración xurada na que se comprometen a isto.

* Non se permite ás familias a entrada no centro agás nos casos de forza maior ou debidamente xustificados.

* Se tedes calquera dúbida, estamos á vosa disposición para aclarala( lembrade: vía telefónica, email ou cita previa)

* En breve publicarase nesta web o Plan de Adaptación completo.

MOITAS GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN. UN SAÚDO E MOITA SAÚDE. 

A DIRECCIÓN.

 

LISTA DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020-2021

Estimadas familias:

No arquivo adxunto poden consultar a LISTA DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020-2021

ORLA DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Todo o claustro do Ceip Santa Irene quere felicitar ao alumnado que este ano remata Sexto curso de Primaria.

Desexamos que esta nova etapa que comezades estea chea de ledicia e que os bos recordos do voso paso polo colexio vos acompañen sempre.

Moita sorte!

 

RECOMENDACIÓNS DE LECTURAS PARA O VERÁN

Estimadas familias.

No apartado BIBLIOTECA/ RECOMENDACIÓNS podedes consultar as recomendacións de lectura que propón o Equipo da Biblioteca.

Desfrutade dunha boa lectura!!

Distribuir contido